I Lindome

2023 kommer 60 ungdomar att jobba ihop med kommunen för ökad trygghet, trivsel och stärkt demokrati. Unga kommunutvecklare, som extrajobbet heter, var med och tyckte till om utformningen av Förbos planerade aktivitetspark.

I Lindome

Lindome centrum ska förstärkas, förnyas och kompletteras med nya lägenheter, radhus, handel och verksamheter.

Riksbyggen

Riksbyggen slutför just nu två långsiktiga engagemang i Mölndal. Det gäller dels två högkvalitativa kvarter med totalt 328 bostadsrätter i Mölndals innerstad.

Castellum

En helt ny byggnad med tre våningar, totalt 11 000 kvm varav 7 000 kvm verksamhetsyta, håller nu på att färdigställas i Lackarebäck …

Kultur & Fritid

Åby Arenastad förstärks i sommar då nya Åbybadet är färdigt att tas i bruk. Äntligen, är det nog väldigt många bad- och simsugna, både Mölndalsbor och andra, som
tänker.

Vi har under 2022 firat Mölndals 100-årsjubileum som stad och blickar nu framåt med tillförsikt. Och det gör vi med en stark politisk majoritet där vi socialdemokrater tillsammans med Moderaterna kommer att leda Mölndals stad under de kommande fyra åren.

”Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Stadsbyggnad

Energiförsörjning är en viktig pusselbit i byggandet av en hållbar stad. Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad, berättar om hur nuvarande omvärldsfaktorer påverkar …

Innovation

Med oförminskad styrka fortsätter den rekordsnabba processen att intill Astra Zeneca i Mölndal skapa en ny stadsdel …

Familjehem

Har du någon gång funderat på att bli familjehem? Gör som Jessica och Milan som har flera års erfarenhet av uppdrag åt Mölndals stad!

Stadsomvandling

Samtidigt som senaste tillskottet i Mölndals innerstad uppenbarar sig med sina 17 våningar sker det i kontorshusets skugga en annan förvandling …

Mölndals resecentrum är en av Göteborgsregionens mest trafikerade platser – här sker 27 500 resor per vardagsdygn.

Näringsliv

Nu börjar utvecklingen av näringslivsområdet Lunnagården, på gränsen mellan stad och landsbygd …

En ny översiktsplan för Mölndals stad, den första kommunöver­gripande sedan 2006, är just nu i slutfasen av en process mot antagande av kommunfullmäktige …

Ny Energi

Från det att den invigts under sommaren 2023 kommer Mölndals första solcellspark att bidra med ytterligare lokal förnybar energi.

Forsåker

Det gamla fabriksområdet Forsåker med anrika Kvarnbyn som granne står inför en gigantisk omvandling.

Stadsutveckling

Våren 2023 är det inflyttning i centrumkvarteret, en spektakulär huskropp, själva hjärtat i den nya gröna stadsdelen Pedagogen Park …

Mölndals stad planerar för ett helt nytt campusområde nära innerstaden som gör det mer attraktivt att studera vidare på hemmaplan.

Ny isstadion i Åby Arenastad

Efter att vintersäsongen är avslutad påbörjas arbetet med att färdigställa Åby Arenastads nya isstadion. Anläggningen som beräknas vara färdig hösten 2023 kommer att vara en isolerad hall, inklusive sex omklädningsrum, kanslilokal, skridskouthyrning och mindre café.

Visste du att ...

… det i Mölndal finns närmre 8 000 arbetsställen, fördelat på över 500 branscher. Drygt 44 000 personer har sin arbetsplats här. Få koll på vad som är på gång och tips om event för dig som företagare.

Prenumerera på: molndal.se/naringslivsnytt

Solenergi utan bygglov, går det?

Ja! Du behöver oftast inte söka bygglov om du installerar solceller, solpaneler eller solfångare på tak eller fasad om de följer byggnadens form/taklutning.

Kolla hela checklistan på molndal.se/solenergi