Jubileumsåret 2022

Mölndal fyller 100 år. Det ska firas rejält under hela 2022. Det blir ett år med mycket mer Mölndal än vanligt i alla kommundelar, berättar Astrid Ekermo, projektledare för stadens hundraårsfirande.

Välkommen

Det är ett speciellt år. Det är nu hundra år sedan Mölndal fick sina stadsrättigheter år 1922. Att vi fyller 100 år som stad ska firas stort …

Visioner kan vara vackra ord utan verklighetsförankring. Men de kan också vara genomarbetade och fyllda med livskraft …

Annons från Riksbyggen

När Riksbyggen tar fram nya bostadsrätter är det alltid högkvalitativa, hållbara, trivsamma och väl genomtänkta …

Annons från Castellum

Fastighetsbolaget Castellum är en i högsta grad delaktig samhällsbyggare i utvecklingen av Mölndals stad.

GoCo Health Innovation City

Resan mot ett världsledande innovationskluster med hundratals samverkande aktörer inom hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster rullar på i full fart. Intill Astra Zenecas område i Mölndal förverkligas just nu den nya stadsdelen GoCo Health Innovation City.

Stadsbyggaren

Omvandlingen av innerstaden har varit Mölndals klart dominerande stadsbyggnadsprojekt under många år. Den är nu i det närmaste slutförd och det blev precis så bra som det var tänkt. En tät, sammanhållen och attraktiv innerstadsmiljö. Ett unikt stadscentrum att vara stolt över.

Årets superkommun

I tidningen Dagens Samhälles årliga rankning av Sveriges 290 kommuner kom Mölndals stad i år på första plats i kategorin …

Annons från Kålltorps Projektutveckling

Kålltorps Projektutveckling ser stora möjligheter för stadsutvecklingen i Lindome. 

Nya badhuset

Mölndals nya badhus är stadens just nu största nybyggnadsprojekt i egen regi och utförs i ett nära samarbete mellan fastighetsavdelningen …

Energi & Klimat

I takt med ökad elektrifiering och stigande energipriser blir frågor kring energi och klimat allt viktigare.

Annons från SEB

SEB har haft en stark tillväxt i Mölndal och Härryda under de senaste åren, i synnerhet efter etableringen i Krokslätts fabriker. 

Innerstaden

Med portalbyggnaden MIMO – Mitt i Mölndal – kompletteras innerstaden med en av sina sista och kanske viktigaste pusselbitar.

Södra stadsdelarna

Stadsbyggandet i Mölndal har länge haft fokus på innerstadens omvandling. Nu är det de södra stadsdelarna, Kållered och Lindome, som ska få en välbehövlig och efterlängtad uppdatering.

ny stadsdel mitt i stadskärnan

Vattnet som kastar sig fram mellan byggnaderna i Kvarnbyn och vidare ner mot Forsåker är ett skådespel som får folk att stanna upp för att se, lyssna och känna. 

Ny stadsdel

Visionen att bygga en ny stadsdel på gamla lärarhögskolans område i Fässberg, nära Mölndals innerstad, är nu på väg att förverkligas. Nu byggs första nya kvarteret i Pedagogen Park och flera är i startgroparna.

Mölndal 1922

Mölndal firar 100 år som stad 2022. Staden bildades efter påtryckningar av länsstyrelsen. Men befolkningen på cirka 12 000 personer var …

Annons från Markera

Konsultbolaget Markera medverkar med sin expertkompetens inom samhällsbyggnad i ett par av Mölndals nu pågående större omvandlingsprojekt …

Järnväg i Mölndal

Flera frågetecken kring den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås har nu rätats ut till stor glädje för Mölndal, både för allmänheten och för näringslivet.