Pedagogen Park, som ligger drygt en kilometer från Mölndals innerstad, är unik på flera sätt. Inte minst det faktum att stadsdelen har sjudit av liv och rörelse i flera år, långt innan ett enda bostadshus varit på plats.

Stadsutveckling

Pedagogen Park

Nya porten till Mölndal

Våren 2023 är det inflyttning i centrumkvarteret, en spektakulär huskropp, själva hjärtat i den nya gröna stadsdelen Pedagogen Park, nära innerstaden. Samtidigt som bygget av nya bostadskvarter fortsätter omvandlingen av stadsdelens gemensamma ytor med fokus gröna stråk och hållbart resande.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: Wingårdhs

För tio år sedan började Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter skissa på möjligheten att utveckla en levande stadsdel med stort fokus på attraktiva miljöer för både boende och näringsliv.

– Det här är en stadsdel där vardags­livet nu ska ta plats på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har velat skapa en stadsdel där allt finns, det ska vara lätt att gå eller ta cykeln till exempelvis förskolan i det gröna stråk som löper genom hela stadsdelen, berättar Frida Forsman, plan­arkitekt, Mölndals stad.

Målet har varit att skapa en stadsmiljö som på allvar minskar behovet av bil i vardagen och som premierar att åka kollektivt, gå eller cykla. Och precis så är det nu på väg att bli.

– Bifrostgatan har byggts om till stadsgata för lägre hastigheter och vi kommer att bygga nytt bullerskydd. Nya passager knyter ihop olika stadsdelar och en helt ny gång- och cykelbana som ökar framkomligheten markant, berättar Daniel Nyqvist, projektledare tekniska förvaltningen, Mölndals stad.

Området som ligger drygt en kilometer från Mölndals innerstad med Åby Arena­stad som nära granne, är unikt på flera sätt. Inte minst det faktum att hela området har sjudit av liv och rörelse i flera år, långt innan ett enda bostadshus varit på plats. 

– Vi är jätteglada över det stora intresset att bosätta sig här, även att hyra lokaler för olika verksamheter, och det mitt i all osäkerhet på marknaden. Det känns fantastiskt inspirerande, säger Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter, som varit med från starten för 2012.

De gamla skolbyggnaderna är i dag ett modernt företagscentrum med ett 40-tal olika verksamheter, totalt cirka 800 arbets­platser. Här finns också skola med 300 elever. Alldeles intill, vid entrén till Pedagogen Park, är stadsdelens centrumkvarter snart färdigt att tas i bruk.

– De blir själva motorn, som ger liv och rörelse till hela stadsdelen, dygnet runt, påpekar Mathias Vårström.

Byggnaden har ritats av Wingårdh Arkitekter och är minst sagt ganska spektakulär med två våningar bostäder, 42 lägenheter, längst upp på våning fem och sex. Bottenplanet fylls med service och butiker som kompletterar det som redan finns, bland annat en ICA-butik. Där emellan blir det tre våningar garage.

– Vi har jobbat mycket aktivt med gestaltningen. Garagedelen kommer till exempel att döljas med en fasad inbäddad i grönska och med en stomme delvis i trä. Just miljöaspekten präglar hela stadsdelen, det gör även arkitekturen. Vi vill att allt vi bygger ska vara gestaltningsmässigt tilltalande, poängterar Mathias Vårström.

Alldeles intill centrumkvarteret byggs just nu en lika iögonenfallande kontorsbyggnad. Samtidigt bygger Aspelin Ramms 48 bostadsrätter med Änggårdsbergen i ryggen. Parallellt pågår flera andra bostadsprojekt med olika bygg­aktörer, Skanska och OBOS Kärnhem på Aspelin Ramms sida om Bifrostgatan.

Mölndals stad tog tidigt i processen fram en vision tillsammans med fastighetsutvecklaren Aspelin Ramm. Stadsdelen Pedagogen Park ska upplevas som en levande, grön, tillgänglig och välkomnande blandstad. Här blir den stora stadsdelsparken på cirka 6 000 kvm ett viktigt tillskott och en naturlig samlingspunkt i området.

– Nästan all allmän plats i stadsdelen kommer att ha gröna inslag, vi planterar fler träd än vad som tidigare funnits i området. Den största skillnaden mot tidigare blir definitivt stadsdelsparken. Parken kommer att ha viss trädgårds­karaktär med både fruktträd och bär­buskar, det kommer finnas öppna ytor för lek och gemensamma uteplatser, berättar Kay Jägrud, projektledare på tekniska förvaltningen som jobbat många år med att planera och genomföra förändringen av allmän plats i området.

– Det vi gör tillsammans är verkligen stadsförnyelse på riktigt, en stadsdel med få liknande exempel. Målet är helt klart att skapa regionens bästa och mest trivsamma stadsdel, både för boende och företag, säger Mathias Vårström.