Stefan Gustafsson (S), Kommunstyrelsens ordförande. (Foto: Julia Sjöberg)

”Samverkan för Mölndal”

Nu ska saker börja hända

Vi har under 2022 firat Mölndals 100-årsjubileum som stad och blickar nu framåt med tillförsikt. Och det gör vi med en stark politisk majoritet där vi socialdemokrater tillsammans med Moderaterna kommer att leda Mölndals stad under de kommande fyra åren.

Vi kallar det ”Samverkan för Mölndal”. S+M är en för Mölndal helt ny konstellation som först kanske kan tyckas förvånande. Ska två partier som ideologiskt står så långt ifrån varandra verkligen kunna styra tillsammans? Det undrade nog också vi själva tills vi började samtala med varandra och såg till vår förvåning att vi faktiskt hade samma syn i många viktiga frågor, främst inom stadsbyggnad.

Vi upplevde båda en frustration över att viktiga framtidsprojekt ofta gick i stå på grund av småpartiers veto i små frågor. Det har gjort att detaljplaner för till exempel Forsåker, Lunnagården, Lindome och GoCo, som det berättas om i den här tidningen, inte kommit fram tillräckligt snabbt. Det kommer vi nu tillsammans att ändra på. Vi har samma ambition att få fart på stadsbyggnadsprocesserna. Där överensstämmer våra åsikter till 90 procent. Det var en aha-upplevelse när vi insåg det.

När det gäller andra frågor, där vi står långt från varandra, om skattesatser och huruvida verksamheter ska bedrivas i offentlig regi eller inte, där har vi beslutat att inte göra några förändringar under mandat­perioden. Jag personligen känner därför stor glädje, trygghet och inspiration att leda det politiska arbetet i Mölndals stad under de kommande fyra åren.

Vi har givetvis många stora utmaningar, som alla andra är vi påverkade av omvärldsproblem och osäkerheten i världen. Samtidigt står vi starka med en stabil grund att bygga vidare på. Intresset är fortsatt stort för vår kommun, att både bo och verka här. I den här tidningen får du som läsare möjligheten att få en inblick i några av alla de spännande projekt och planer som just ju pågår i vår fina hundraåriga stad.

Stefan Gustafsson (S), Kommunstyrelsens ordförande