Den här sidan är en annons

BRF Browallia byggs nu för fullt med säljstart under andra kvartalet 2022. Mindre än ett år senare är det dags för inflyttning. Tillsammans med systerföreningarna Lobelia och Petunia utgör det här kvarteret en lugn och vilsam oas, mitt i innerstadens levande stadsliv med restauranger och shopping alldeles utanför dörren. Samtidigt är det bara en kort resa med pendeltåg till centrala Göteborg.

Unika boendemiljöer

För dig som älskar Mölndal

När Riksbyggen tar fram nya bostadsrätter är det alltid högkvalitativa, hållbara, trivsamma och väl genomtänkta boendemiljöer i attraktiva lägen som gäller. Det kan man verkligen tala om i de kvarter som nu slutförs i Mölndals innerstad.

Det började med tre bostadsrätts­föreningar med sammanlagt 145 lägenheter ovanför Mölndal Galleria. De är nu sedan 2019 klara och inflyttade. Det fortsatte sedan med ytterligare ett kvarter där nu sista etappen är i gång, BRF Browallia, 55 lägenheter, 1-4 rum och kök. 

– Det känns fantastiskt att vi nu går in i slutet av byggfasen i vårt långsiktiga engagemang i Mölndals innerstad, säger Fabian Billing, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Storgöteborg. 

BRF Browallia byggs nu för fullt med säljstart under andra kvartalet 2022. Mindre än ett år senare är det dags för inflyttning. 

– Det är en ovanligt kort tid, vilket naturligtvis är en stor fördel för köparen, som slipper lång väntan, vilket är det normala. Här blir det snabbt och enkelt att planera för bostadsköparen, konstaterar Fabian Billing. 

Han berättar att BRF Browallia knyter ihop Riksbyggens andra kvarter, som består av tre bostadsrättsföreningar utefter Broslättsgatan, Barnhemsgatan och Storgatan på totalt 183 lägenheter. Lobelias 60 lägenheter har tillträde i början på 2022 och är precis som Petunias 68 lägenheter slutsålda sedan länge. I Petunia sker inflyttning efter sommaren 2022.

BRF Browallia byggs nu för fullt med säljstart under andra kvartalet 2022. Mindre än ett år senare är det dags för inflyttning. Tillsammans med systerföreningarna Lobelia och Petunia utgör det här kvarteret en lugn och vilsam oas, mitt i innerstadens levande stadsliv med restauranger och shopping alldeles utanför dörren. Samtidigt är det bara en kort resa med pendeltåg till centrala Göteborg.

– Tillsammans utgör det här kvarteret en lugn och vilsam oas, mitt i innerstadens levande stadsliv med restauranger och shopping alldeles utanför dörren. Samtidigt är det bara en kort resa med pendeltåg till centrala Göteborg. Det är med andra ord utmärkta kommunikationer och lätt för de boende att pendla. 

Browallias samtliga 55 lägenheter har minst en balkong, ett flertal har två. 

I och med den korta tiden mellan säljstart och inflyttning kommer lägenheterna att säljas med färdiga inredningsval. Köken är i fyra olika inredningsstilar beroende på val av lägenhet. 

Precis som i systerföreningarna i Lobelia och Petunia, räknar Fabian Billing med stor spridning bland de boende. Allt från de ungas första bostad till äldre, som kanske lämnat sin villa för ett mer bekvämt boende. 

– Jag ser en fin mix av yngre och äldre, även en del unga barnfamiljer. Oavsett vad kan vi redan nu konstatera att vi med våra två kvarter i högsta grad har bidragit till det kraftigt ökade folklivet i innerstaden och därmed till ökad attraktivitet, liv och rörelse, säger Fabian Billing.

Fabian Billing, sälj- och marknads­ansvarig på Riksbyggen Storgöteborg.

Han konstaterar att innerstadens båda kvarter ligger helt i linje med Riksbyggens grundidéer om att alltid bygga med fokus på långsiktig hållbarhet. Det handlar om kvalitet och energieffektivitet, en rad åtgärder som sammantaget minskar miljö- och klimatpåverkan. 

Alla bostadsrättslägenheter certifieras till exempel minst enligt Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär hårda krav på energianvändning, sunda material och tyst inomhusmiljö. 

Bostadsrättsföreningarna i Mölndals innerstad är dessutom försedda med cykelparkeringar, laddplatser för elbilar och bilpool. Men långsiktigheten sträcker sig längre än så, påpekar Fabian Billing.

– Visst, vi utvecklar och bygger bostäder, men vi tar också hand om den fortsatta förvaltningen av bostadsrättsföreningarna. Tillsammans med respektive bostadsrättsförening har vi en gemensam hållbarhetsambition om ett hundraårigt förvaltande. Det om något är utmärkande för Riksbyggen, ända sedan starten 1940. I det fallet är vi ganska unika.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin