Under året kommer ytterligare 250 nya lägenheter att byggstartas i centrala Mölndal.
– Det blir som ytterligare en ring i utvecklingen av innerstaden, säger Frida Forsman, planarkitekt, Mölndals stad.

Stadsomvandling

Mölndals innerstad

Nu läggs de sista pusselbitarna

Samtidigt som senaste tillskottet i Mölndals innerstad uppenbarar sig med sina 17 våningar sker det i kontorshusets skugga en annan förvandling – där den första etappen innebär cirka 250 nya bostäder och en helt ny gatubild som knyter ihop Nygatan med Mölndals bro.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

MIMO-huset blir ett av de land­märken som resenärerna möts av när de kliver av i Mölndal.  Toppmoderna kontorsarbetsplatser och ett helt nytt kvarter tillför aktivitet i markplan med utrymmen för handel och service.

Runt kontorsbyggnaden och under Mölndals bro börjar nu en förändring som länkar samman hela kvarteret med resecentrum.

– Det blir mer naturligt att röra sig här än tidigare. Den största skillnaden blir den nya breda trappa som knyter samman kvarteret med resecentrum. Ett gångstråk längs MIMO:s fasad i markplan där ny markbeläggning mer belysning, cykelparkeringar med mera ska anläggas. När fler personer rör sig på platsen ökar tryggheten, berättar Frida Forsman, planarkitekt, Mölndals stad.

Från Mölndals stationsbyggnad ser man nu hur kontorshuset MIMO med sina 17 våningar växer upp mot skyn.

Det finns också planer som möjliggör för fler att bo i centrum. Längs Åbybergsgatan ska det stora tillskottet av nya bostäder kompletteras med ytterligare 400 lägenheter. Byggstart för cirka 250 av dessa kan ske redan under 2023.

– Det blir som en ytterligare ring i utvecklingen av innerstaden. Här finns möjligheter att fortsätta bygga stad. Söder om Åbybergsgatan planeras nu för etapp två med stadsbebyggelse med stort fokus på gestaltad livsmiljö, säger Frida Forsman.

Samtidigt pågår planeringen för att skapa ett stadsstråk längs Frölundagatan, mellan Åby Stallbacke med sin blandade nya bebyggelse och innerstaden. I förlängningen även med Pedagogen Park. I ett första skede handlar det om cirka 150–160 bostäder utefter Frölundagatan, merparten flerbostadshus som kompletteras med ett mindre antal radhus.

– Avsikten från Mölndals stads sida är att länka samman olika stadsdelar och på det sättet skapa en sammanhållen och levande stadsbebyggelse, som ju handlar mycket om att skapa plats för livet mellan husen, berättar Frida Forsman.

Den 27 september 2018 slog den då nybyggda Mölndal Galleria upp sina portar för första gången. Ett populärt och viktigt tillskott i omvandlingen av Mölndals innerstad.