– Vi har ett nära samarbete med Mölndals Energi och planerar ingenting utan dem. Det är oerhört betydelsefullt, både för vår egen förvaltning och inte minst för invånarna, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad.

Stadsbyggnad

Marknaden har fortsatt tilltro till att satsa i Mölndal

Energiförsörjning är enviktig pusselbit i byggandet av en hållbar stad. Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad, berättar om hur nuvarande omvärldsfaktorer påverkar Mölndals stads fortsatta arbete med att planera för en växande kommun.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

Vi ser fortsatt tilltro till Mölndal, det finns en vilja att satsa här. Marknaden har inte tappat tron på oss, men det är ingen tvekan om att kriget i Ukraina påverkat både bostadsköpare och byggare. Både privatpersoner och företag tvekar. Projekten går inte i gång som planerat, vilket är helt naturligt med räntor många aldrig varit med om, för att inte tala om inflationen, säger Björn Marklund.

Energifrågan har visserligen alltid stor bäring på stadsbygget. Att ha kapacitet är något att ta hänsyn till vid all stadsplanering, till bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden och verksamhetsområden.

– Men det är nu ändå som ett uppvaknande, att alla blivit medvetna om att energifrågan är en strukturerande faktor vi måste förhålla oss till. Vi kan inte bygga var som helst och inte anlägga vilka verksamheter som helst. Vi måste nu se till att det kommer att finnas tillgång till el. Det har tidigare inte varit något vi behövt bekymra oss om.

Björn Marklund nämner energikrävande etableringar som batterifabriker och serverhallar, som de flesta kommuner tidigare gärna tagit emot. Här gäller det nu att tänka om. Klarar vi det? När det gäller nu aktuella verksamhetsprojekt, som GoCo och Lunnagården, så gäller det att se till att det finns energi redan från början. Även vara öppna för nya idéer och ny teknik kring just energiförsörjningen.

– Att vi här i Mölndal har ett eget kommunalt energibolag, en aktör i samma koncern, ser jag som en stor fördel. Vi har ett nära samarbete med Mölndals Energi och planerar ingenting utan dem. Det är oerhört betydelsefullt, både för vår egen förvaltning och inte minst för invånarna, säger Björn Marklund och lyfter speciellt fördelen med den fjärrvärme som förser stora delar av Mölndals fastighetsbestånd med både värme och varmvatten.

– Fjärrvärme är en säker och trygg energi­källa. Den är dessutom baserad på förbränning på ett hållbart sätt i Riskulla kraftvärmeverk, samtidigt som el produceras.

Men det är inte bara energifrågan som är på tapeten – vad händer med alla byggplaner, de nya bostäderna i inner­staden till exempel, läggs de nu i malpåse och finns det nu efter pandemin verkligen efterfrågan på nya kontorslokaler?

– Det är på många sätt en intressant tid nu efter pandemin, poängterar Björn Marklund. Kontorshuset MIMO med sina 17 våningar är nu på väg upp, den sista stora pusselbiten i innerstaden. Alla förväntade sig nya arbetsrutiner med fokus på hemarbete, att alla ville bo större och flytta ut från stan.

– Det har varit mycket diskussioner om nya trender. Kontorsprojekten rullar ändå på och stadsmiljöer har fortsatt attraktionskraft, säger Björn Marklund och konstaterar att Wallenstams nya hyresrätter i innerstaden byggstartas under 2023.

Kriget i Ukraina har ändå gett en omedelbar effekt, ett tydligt hack i byggmaskineriet. Men byggbolagen har fortsatt planerandet, de vill köpa mark och tänka långsiktigt.

– I korta perspektivet finns en tveksamhet. Men framåt fortsätter vi, tillsammans med bygg- och fastighetsbolagen, att planera för att ha en bra position inför framtiden.

Just nu har stadsbyggnadsförvaltningen ett 30-tal planprojekt i full gång i olika skeden, runt om i hela kommunen, både stora och små planer. I centrala Mölndal, även i Lindome och Kållered, både bostäder och verksamheter. I Balltorp nära GoCo-området finns en stor intressant markreserv för flera tusen bostäder. Även i västra delen av Eklanda längs Söder­leden mot Göteborg finns bra möjligheter för bostadsbyggande.

– Att det just nu finns en tveksamhet på marknaden innebär ju inte att behoven av nya bostäder och verksamhetslokaler har upphört. Det är därför viktigt för oss att fortsätta hålla tempot i planeringsarbetet. Rätt vad det är så rullar det i gång igen. För det är som jag redan sagt, marknaden har fortsatt tilltro till Mölndal.