På tidigare depåyta som inte kan utnyttjas för något annat kommer Mölndals Energi att anlägga Solparken Kikås, som invigs under sommaren 2023.
– Det blir ett viktigt tillskott till den el och fjärrvärme som vi redan producerar, säger bolagets vd Christian Schwartz.

Ny energi

Mölndal Energi –

En viktig spelare i hållbart stadsbyggande

Från det att den invigts under sommaren 2023 kommer Mölndals första solcellspark att bidra med ytterligare lokal förnybar energi. Solparken i Kikås blir ett viktigt komplement till den el och fjärrvärme som Mölndal Energi redan producerar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rickard Olausson, Skvader Media

Det är ett betydelsefullt steg i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Christian Schwartz, vd för Mölndal Energi. Bolaget, som ägs av Mölndals stad, har i nära samarbete med staden en viktig roll i stadsbyggandet, påpekar han.

– Den el, fjärrvärme och kyla som vi producerar gör det möjligt för Mölndal att växa och utvecklas. Energifrågan är med andra ord helt avgörande för stadens fortsatta tillväxt. Det handlar om att hitta bra lösningar tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och de exploatörer och företag som bygger och etablerar verksamhet här i kommunen.

Christian Schwartz pekar på tre viktiga hörnstenar i det uppdraget: hållbarhet, uthållig ekonomi och leveranssäkerhet. Utöver att förse majoriteten av Mölndals befintliga fastigheter med energi är bolaget alltid med i planeringen av nya områden. Då handlar det först och främst om att bygga ut fjärrvärmenätet så att nya stadsdelar, som GoCo Health Innovation City och Forsåker, inte ska behöva använda elvärme. Här är det viktigt att vara med­veten om att även värmepumpar drivs av el, påpekar Christian Schwartz.

– Dagens höga elpriser gör att många ser sig om efter alternativ till elvärme. Med vår fjärrvärme kan vi erbjuda ett prisvärt, enkelt och klimatsmart alternativ. Och det har vi gjort i decennier, poäng­terar Christian Schwartz.

I kommunen finns det hela 15 mil fjärrvärmeledningar som ser till att en stor andel av alla fastigheter i Mölndal, Kållered och Lindome får en trygg och leverans­säker värme till sina element och kranar.

– Vi levererar värme från restprodukter som annars inte skulle ha kommit till användning. Det är i sig ett viktigt bidrag till den gröna omställningen, betonar Christian Schwartz.

Men det är inte bara värme och kyla som produceras. Sedan det egna kraftvärmeverket togs i drift 2010 har Mölndal Energi även bidragit med lokal elproduktion. Det vill säga att både elkraft och fjärrvärme produceras i kraftvärmeverket. Bolaget har dessutom tre vindkraftverk.

– En stor fördel med den el vi producerar är att den inte behöver transporteras från Norrland. Att vi nu med den nya solparken i Kikås utökar vår lokala och förnybara elproduktion känns fantastiskt roligt. Det är också ett bra nyttjande av mark på tidigare deponi som inte kan användas för något annat, säger Christian Schwartz, som här vill passa på att uppmuntra fler till att satsa på solpaneler.

– Vi märker av ett jättestort intresse, både bland privatpersoner och företag. Tillsammans kan vi göra en stor lokal insats i omställningen till ett mer hållbart samhälle.