GoCo Health Innovation City är en stor och viktig investering i Göteborgsregionen och hela Sveriges framtid.

Innovation

GoCo Health Innovation City

Stadsdelens hjärta är redo att tas i bruk

Med oförminskad styrka fortsätter den rekordsnabba processen att intill Astra Zeneca i Mölndal skapa en ny stadsdel där hundratals verksamheter inom hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster samlas i ett gemensamt innovationskluster. Det geografiska läget intill E6 och Söderleden kunde knappast vara bättre.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbilder: Semrén & Månsson (GoCo House) samt Gehl (Flygkarta)

Ett flertal byggnader är nu under full byggnation. Det första, en avancerad medicinteknikbyggnad, var för övrigt inflyttad och klar redan för ett år sedan. Och nu i dagarna är stadsdelens portalbyggnad, GoCo House, redo att tas i bruk. Här talar vi om själva hjärtat i GoCo Health Innovation City.

Här i huset kommer cirka 1 000 per­soner i ett 30-tal olika verksamheter att ha sin arbetsplats och då ha tillgång till restaurang, café, konferenslokaler och lobbyytor.

– Det blir en gemenskapsfrämjande mötesplats för alla som bor och verkar här, som en förebild för den fortsatta utbyggnaden, säger Anna Eckerstig, fastighetsutvecklingschef, GoCo.

Lisa Östman, planchef Mölndals stad, ser den GoCo Health Innovation City som nu snabbt växer fram i Åbroområdet som ett utmärkt exempel på stadsutveckling, där staden samarbetar med drivande aktörer inom näringslivet för att tillsammans göra det möjligt att förstärka Mölndal med nya attraktiva och hållbara stadsdelar.

Utöver stort fokus på verksamheter inom Life Science och hälsa kommer det även att byggas bostäder. Just nu produceras 170 hyreslägenheter för bland andra studenter och gästforskare. Ett äldre­boende kommer att vara färdigt att tas i bruk 2024. Längre fram blir det även bostadsrätter i området där man räknar med att det blir cirka 450 lägenheter. 

– Det innebär att människor av alla slag kan välja att bo mitt i hjärtat av ett spännande internationellt kluster, vars mål är att attrahera entreprenörer, forskare och talanger från hela världen, säger Anna Eckerstig.

GoCo Health Innovation Citys geografiska läge, intill E6 och Söderleden, kunde knappast vara bättre.

I fråga om själva stadsmiljön är ambitionen att skapa en levande kvartersstad med liv och rörelse dygnet runt. De olika kvarteren har därför publika lokaler i gatuplanet, caféer och restauranger, gym och annan service. På sikt planeras även ett hotell.

Men det är framför allt en stadsdel där företag och verksamheter inom Life Science skapar ett sammanhang där kreativa möten gör att goda forskningsidéer kan förverkligas och därmed driva på innovationskraften och tillväxttakten inom regionens redan starka hälsosektor.

Redan inom tre till fyra år kommer merparten av stadsdelens första tio tomter att vara bebyggda. Nu under året flyttar en vårdaktör till en nyuppförd byggnad. De utför bland annat dagoperationer inom hand- och fotkirurgi. Nästa år, 2024, flyttar välkända Mölnlycke Healthcare, som i dag har sitt huvudkontor i Göteborgs innerstad, till sina nya lokaler. Men det är ändå bara början.

Den rekordsnabba utvecklingsresan beräknas vara i mål kring 2030, då med plats för 350 företag med totalt uppåt 7 000 arbetsplatser, kanske fler. På plats alldeles intill, finns som sagt medaktören Astra Zeneca med sin globala forskningsanläggning, en arbetsplats för cirka 3 000 anställda.

– En så snabb tillväxt med så många människor förutsätter en väl genomtänkt och planerad stadsutveckling. Det är jätteviktigt att området dockar an med den övriga staden, betonar Lisa Östman.

Hon nämner speciellt betydelsen av att skapa en attraktiv omgivande miljö. Att de som ska leva, bo och verka här ska ha ett bra och fungerande liv i vardagen. Här har Mölndals stad en självklar och viktig roll. Det handlar om att med olika kommunala insatser skapa bra förutsättningar, inte minst för trafiklösningar och hållbart resande.

– Det är en grundförutsättning för en så här pass stor expansion. Man måste kunna ta sig till och från området med snabba och kapacitetsstarka mobilitetslösningar, utan att behöva ta bilen, säger Lisa Östman.

Läget, intill E6 och Söderleden in till Göteborg, är minst sagt strategiskt. Samtidigt är det viktigt att inte täppa till systemet med för mycket trafik. Kollektivtrafiken behöver därför förstärkas med ett stombussystem med hög turtäthet, kopplad till Göteborg. I detaljplanen för GoCo har staden och Västtrafik beslutat om buss var femte minut till Åbroområdet.

– Det gynnar alla, både dem som bor och verkar i stadsdelen, alla Mölndalsbor och hela regionen, säger Lisa Östman.

GoCo Health Innovation City

  • Är en miljardsatsning på 100 000 kvm nya forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till Astra Zenecas anläggning i Mölndal.
  • Inom fem till åtta år ska ett företagskluster ha växt fram med 350 företag, forskare och studenter.
  • Första utbyggnadsetappen ska stå klar 2025.
  • Bakom satsningen står Next Step Group och Vectura Fastigheter.


www.goco.se