Nytt Campus ska uppmuntra till att studera i Mölndal

Mölndals stad planerar för ett helt nytt campusområde nära innerstaden som gör det mer attraktivt att studera vidare på hemmaplan.

Idag är de olika enheterna, gymnasieskolor, yrkeshög­skola och vuxenutbildning, spridda i hyrda lokaler runt om i staden.

– Vi är trångbodda och har samtidigt ett mycket högt söktryck till våra populära utbildningar, säger Carina Bergsman, verksamhetsledare på utbildningsförvaltningen.

Den tänkta platsen är en befintlig parkering och gräsyta, nära Fässbergs kyrka intill idrottshuset Aktiviteten. Viktor Brandt Johnson har i ett tidigt skede arbetat med en analys över platsen där ett nytt campus kan ligga.

  Ett nytt Campus i detta läge kan ge många positiva effekter för Mölndal. Det blir en pusselbit som binder ihop innerstaden med Åby Stallbacke, vilket ger mer liv och rörelse i centrum. Här finns också goda möjligheter till hållbara transporter med spårvagn, buss och tåg, säger Viktor Brandt Johnson, plan­arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Tanken enligt förslaget är att med gemensamma utrymmen och funktioner samlade kunna prioritera resurser och få en ändamålsenlig skolbyggnad.

– Vi vill uppmuntra våra egna ungdomar att utbilda sig på hemmaplan. Vi tittar också på möjligheten att i anläggningen skapa ett konferensnav först och främst för Mölndals stads egna behov, säger Carina Bergsman.

Studera i Mölndal – så här är utbildningarna utspridda i dag

  • När Campus är klart samlas alla utbildningar utom Franklins gymnasium under samma tak.
  • Vuxenutbildningen – 2 000 elever (vid Krokslätts Fabriker).
  • Yrkeshögskolan – 225 studerande med behov av plats för 300 (vid Krokslätts Fabriker).
  • Krokslättsgymnasiet – 370 elever, kommer att ha 550 inom några år.
  • Franklins Gymnasium – 246 elever, kommer att ta emot 450 inom några år (i Folkets Hus invid stadshuset, kommer inte att flytta till Campus).
  • Frejagymnasiet, anpassad gymnasieskola – 44 elever, 65 inom ett par år (intill idrottshuset Aktiviteten).