– Vår nya vision andas att det ska vara gott att leva och verka i Mölndal, säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör i Mölndals stad.

Stadens nya vision

Med sikte mot 2040

”Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och
kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

Ja, så inleds Mölndals nya vision som stadsdirektör Mio Saba Sjösten beskriver som en gemensam och tydlig framtidsbild av hur Mölndal ska vara år 2040.

– Vår vision ger oss vägledning i hur stadens olika delar ska utvecklas och bebyggas för att möta nuvarande och kommande behov. Det är lång tid till 2040, mycket kan hända, så det kommer säkert finnas anledning att aktualitets­pröva visionen innan dess. Det är samtidigt viktigt att våga tänka och planera långsiktigt, säger Mio Saba Sjösten.

Hon betonar betydelsen av att veta vad politiken vill, vad som är prioriterat, vad är inriktningen och målen i vårt arbete, nu och fram­över? 

– Det är också roligt och inspirerande att ha en genomtänkt och fungerande vision. Det skapar en kraft att få ihop en helhet av både mjuka och hårda värden i samhälls­byggandet.

Visionen är för övrigt till för alla Mölndalsbor, näringslivet och civilsamhället men ska också stödja alla oss anställda i stadens olika förvaltningar, säger Mio Saba Sjösten.

Den nya visionen antogs av kommunfullmäktige våren 2022. Och det i bred politisk enighet efter ett gediget förarbete med workshops och arbetsmöten. Den gamla visionen från 2013 fungerade som utmärkt förlaga.

– Med sitt fokus på Mölndal som en hållbar, kreativt och modig kommun med en tät, trivsam och sammanhållen stadskärna, har den varit en oerhört värdefull hjälp att docka an till i det fortsatta samhällsbyggandet. Den har varit en ledstjärna och ett stöd för alla oss som jobbar inom stadens förvaltningar, även i vår kommunikation med civilsamhället.

Så vad är då nytt? Det handlar framför allt om ett tydligare fokus på hållbarhet i alla dess aspekter. Den trycker också extra på kunskap och livslångt lärande. Har också större betoning på närings­livet och på god livskvalitet.

– Det är ett dokument som andas att det ska vara gott att leva och verka i Mölndal, säger Mio Saba Sjösten.

Visionen som alltså fick liv för snart ett år sedan har lanserats på olika sätt, bland annat via en film på stadens hemsida. Den har också rullats ut inom stadens egen organisation och ut mot kommuninvånarna via annonser och sociala media.

– Nu gäller det att göra verkstad av den. Att i handling visa att Mölndals stad verkligen värnar om alla som bor och verkar här. En sak är säker, det är gott att ha en god vision som siktar framåt och som vill allt väl för alla sin invånare.

Mölndal Vision 2040

”Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den övergripande strävan som genomsyrar allt, från stadsplanering till utbildning och omsorg. Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt för alla.

I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.

Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgs­-regionen. Hållbara kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar vi vår kommun för kommande generationer.”

Se visionsfilmen: molndal.se/vision