Den här sidan är en annons

Vi ser framtidens Lindome

Kålltorps Projektutveckling ser stora möjligheter för stadsutvecklingen i Lindome.
– Lindome är en plats där bostäder, lokaler, gröna ytor och mötesplatser kan förenas till framtidens boende med större livskvalitet, säger Krister Johansson, vd.

Tidigare i år fick Kålltorps Projekt­utveckling grönt ljus från kommunen för sitt förslag till att utveckla området kring Lindome pendelstation; ett attraktivt läge med direkt närhet till goda kommunikationer mot Göteborg och Kungsbacka. Planen är att bygga bostäder, butiker och andra verksamheter med målet att skapa mer liv och rörelse kring stationsområdet. 

Vi ställde några frågor om projektet till Krister Johansson, vd på Kålltorps Projektutveckling.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vår vision är att förflytta Lindome från stationssamhälle till framtidens hållbara småstad; en plats där människor lever ett gott liv och har närhet till kommunikations­möjligheter. 

– I planerna ingår att bygga 180–230 bostäder i flerfamiljshus. Lokaler och parkeringar med mer stadsmässig karaktär blandas upp med strategisk förtätning. 

Varför just Lindome?
– Mölndals stad har, sedan många år tillbaka, idén att knyta samman Lindome centrum och Lindome station. Men framför allt finns ett behov av att rusta upp området. Bebyggelse tillsammans med uppfräschning av miljön runt omkring kommer att ge området ett stort lyft både vad gäller trivsel och trygghet. 

– Vi vill bidra till en positiv utveckling i området och vi har lagt stor vikt vid att se både möjligheter och utmaningar med läget. I planbeskedsansökan har vi även tagit fram förslag på hur vi hanterar utmaningarna. Och eftersom jag är född och uppvuxen i Lindome, och bor kvar än i dag blir detta särskilt viktigt för mig.

När tas första spadtaget?
– Vi har fått ett positivt planbesked ifrån kommunen och de ska nu bestämma när planstart kan inledas. Ett arbete med en detaljplan är en tidskrävande process. Där ingår bland annat ett dialogarbete med allmänheten som ger möjlighet att diskutera prioriteringar, synpunkter, och idéer på hur platsen kan utvecklas.

Har ni andra utvecklingsprojekt i Lindome?
– Vi ser att Lindome som när­förort har en enorm potential och att stations­området är en av de ytor som kan utvecklas till det bättre. Givetvis är vi alltid öppna för fler projektidéer och utvecklingsmöjligheter – inte bara i centrala Lindome utan även i kringliggande områden och i andra delar av kommunen samt övriga områden i Göteborgsregionen. 

– Vi har en tydlig vision: att i nära samarbete med kunder och samarbets­partners, samhällsutveckla med omtanke. Vi vill skapa ett samhälle där människor kan bo, jobba och leva ett gott liv – framtidens hållbara samhälle helt enkelt.

Kålltorps Projektutveckling AB är ett privatägt bolag med syfte att i nära samarbete med kunder och samarbetspartners förvärva och utveckla mark och fastigheter inom Göteborgsregionen. Kålltorps Projektutveckling ingår i Kålltorpsgruppen som är en lokal bygg- och projektutvecklingskoncern, med förankring i Västsverige.

För mer information:
Krister Johansson, vd Kålltorps Projektutveckling
www.kalltorpsprojektutveckling.se

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin