Den här sidan är en annons

Castellum är drivande i en förädlingsprocess att förstärka och förnya Lackarebäck, vars strategiska läge vid de stora trafik­lederna i Mölndal är perfekt för verksamheter av skilda slag. Det menar bolagets affärsområdeschef Hans-Emil Lundqvist. (Foto: Julia Sjöberg)

”Vi förvaltar, utvecklar och bygger i Mölndal – alltid med människan i centrum”

Fastighetsbolaget Castellum är en i högsta grad delaktig samhällsbyggare i utvecklingen av Mölndals stad. Det gäller framför allt i Lackarebäck och Åbro där bolaget äger och förvaltar en betydande del av respektive områdes befintliga bestånd av kommersiella fastigheter.

Vårt engagemang är långsiktigt. Vi brinner för stadsutveckling och kommer med det vi är bra på att fortsätta ta en aktiv roll i Mölndals oerhört spännande tillväxtprocess, säger affärsområdeschefen Hans-Emil Lundqvist. 

Ambitionen är att fortsätta växa i hela Göteborgsregionen, alltid med stor lyhördhet för hyresgästernas olika behov och önskemål, alltid med människan i centrum. Främst genom fortsatt utveckling och uppdatering av den befintliga fastighetsportföljen men också med nya förvärv och viss nybyggnation. 

– Samspelet med våra hyresgäster är A och O. De är våra partners och vi vill växa med dem. Då måste man vara lyhörd, fånga behov och hitta flexibla lösningar. Det om något är vår egentliga kärnverksamhet och vårt signum, betonar Hans-Emil Lundqvist.

Här kommer den årliga undersökningen ”Framtidens arbetsplats”, väl till pass. Rapporten tillsammans med mångårig, samlad erfarenhet gör Castellum till expert på det man jobbar med. Det vill säga att med stort engagemang kunna skapa de arbetsmiljöer som människor i dag efterfrågar. 

– Det handlar om att hjälpa våra kunder så att deras medarbetare ska trivas och må bra i sina arbetsmiljöer. Och att vi därmed på bästa sätt ska kunna bidra till företagens utveckling och tillväxt. För att nå dit måste vi givetvis känna till de behov och önskemål som människor i dag har i fråga om sina arbetsplatser, konstaterar Hans-Emil Lundqvist.

Han berättar att Castellum länge sett en tydlig trend att allt fler önskar större flexibilitet kopplat till sitt arbetsliv, en utveckling som pandemin i hög grad förstärkt. 

– Med de insikterna som utgångspunkt ser vi fram emot spännande och intressanta samtal där vi tillsammans med våra hyresgäster skapar framtidens hållbara och hälsosamma arbetsmiljöer, optimalt anpassade för både individer och företag. 

Hans-Emil pekar specifikt på Lackarebäck där Castellum har ett hundratal hyresgäster. Det strategiska läget vid de stora trafiklederna är perfekt för verksamheter av skilda slag, för kontor, lager och logistik, även lättare industri. 

– Vi är drivande i en förädlingsprocess att förstärka och förnya hela stadsdelen utifrån framtidens behov. Det handlar dels om att ersätta och upprusta befintliga huskroppar, och dels om att få in nya verksamheter som kan skapa mer livlighet i stadsdelen. Vi tittar också på möjligheten att knyta ihop Lackarebäck med Mölndals innerstad, samtidigt som området successivt vuxit allt närmare Göteborg. Allt det här känns jättespännande. 

Lackarebäck kan dessutom med sitt strategiska läge bidra till regionens vision att skapa fossilfria transportsätt till 2030. 

– Vi har en ambition om att etablera en omlastningscentral för fossilfria Last-Mile leveranser. Det vill säga en hub för omlastning av transporter, från större fordon till olika hållbara transportlösningar. Det här ser vi som viktig del av hur vi som ansvarskännande fastighetsägare kan medverka till att utveckla det hållbara samhället, poängterar Hans-Emil Lundqvist.

Fakta

Varje dag går 250 000 personer till jobbet i en Castellumlokal. Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighets­bolag. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Vi hjälper företag att skapa framgångsrika arbetsplatser där människor möts, utvecklas och trivs. Läs mer om oss och våra lediga lokaler på castellum.se

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin