Det nya badhuset blir betydligt större än det gamla. När det är dags för invigning 2023 finns här en 50-metersbassäng med hela åtta simbanor och läktare, samt en 25-metersbassäng med fem simbanor. Dessutom en rad olika faciliteter som relaxavdelning med bubbelpool, gym och café.

Nya badhuset

Stadsbyggnad i stadens regi

Samarbete i komplexa projekt

Mölndals nya badhus är stadens just nu största nybyggnadsprojekt i egen regi och utförs i ett nära samarbete mellan fastighetsavdelningen och den externa aktören Vestia Construction Group. På tur står nu ett antal skolor och förskolor.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbilder: Liljewall arkitekter

Badhuset är en toppmodern och efterlängtad anläggning som kommer att stå färdig i Åby Arenastad 2023, berättar Thea Wedin, projektchef på fastighetsavdelningen Mölndal stad.

I takt med stadens kraftiga tillväxt med nya bostadsområden och hela stadsdelar har även fastighetsavdelningen växt, och det snabbt med mer än en fördubblad budget på bara några år. I uppdraget ligger bland annat att projektera och projektleda nybyggnation av fastigheter för kommunal service, främst skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

– Vi är inte så många i vår organisation. Så för att klara den bemanning, kompetens och erfarenhet som behövs i ett så stort och komplext projekt som att bygga ett badhus behövde vi hjälp. Vi insåg att ett så kallat partneringsamarbete skulle vara perfekt, säger Thea Wedin.

Det är en samarbetsform där två parter jobbar i team mot ett gemensamt mål, i stället för det vanliga förhållandet med två motparter, beställare och utförare. Efter en offentlig upphandling 2018 fick byggbolaget Vestia uppdraget att i nära samarbete med staden bygga Mölndals nya badhus, på samma plats som det uttjänta Åbybadet. 

– Vi behövde hjälp av en erfaren entreprenör att först göra en förstudie och sedan tillsammans ta fram förslag på olika ambitionsnivåer av anläggningen, med olika kostnadsbilder inför beslutet att bygga. Och sedan tillsammans planera och projektera hela resan framåt med byggstart 2020, förklarar Thea Wedin.

Att bygga badhus, där det alltid är fuktigt och varmt, är komplext med många faktorer att beakta, även oförutsedda. Byggföretag som har anställda med den kompetensen och inte minst erfarenheten är ganska få. Vestia har både och, dessutom stor erfarenhet av partneringsamarbete.

– Det passar oss väldigt väl att jobba på det här sättet, att i nära samarbete åstadkomma ett bra resultat. Här är vi något av experter. Samtliga våra pågående uppdrag, och även våra kommande, är partneringprojekt eller projekt med annan form av nära samarbete med våra kunder, säger Vestias vd Christian Wieland. 

– Det har funkat jättebra. Vi har ett mycket bra samarbete, bra samtal och dialog, där vi växeldrar bra med våra olika kompetenser och erfarenheter, säger Thea Wedin.

Generell erfarenhet av just partneringprojekt visar en för alla parter trygg byggprocess, bättre teamwork och arbetsglädje, samt inte minst, en bättre totalekonomi, både under produktion och i förvaltningsskedet.

Vestia har 80 anställda och arbetar med den här typen av projekt i hela Storgöteborg. Att jobba i Mölndal känns extra roligt, betonar Christian Wieland.

– Det är ju vår hemmaplan. Men inte bara det, vi upplever Mölndal som en mycket engagerad kommun, med ett ovanligt öppet och trivsamt samtalsklimat. När problem dyker upp, vilket det gör då och då, så löser vi det tillsammans, genom att nyttja varandras styrkor och kompetens. 

Christian Wieland lyfter speciellt det faktum att samarbetet kring badhuset även inkluderar verksamhetsrepresentanter, det vill säga de som ska nyttja huset.

– De har varit delaktiga under hela processen, vilket inte är självklart. Det känns jättebra.

Stadens goda erfarenhet av arbetet kring badhuset ledde fram till ytterligare en partneringupphandling, även den med Vestia som vinnare. Upphandlingen innehåller åtta skolprojekt fram till 2025. Första delprojektet, Fässbergsskolan, är redan i gång. Exakt vad det sedan blir, när och var, är inte fastlagt utan kommer att visa sig under resans gång. 

– Det innebär dialog i ett tidigt skede, vilket alltid är väldigt inspirerande, avslutar Christian Wieland.

– Vi har ett mycket bra samarbete, bra samtal och dialog, där vi växeldrar bra med våra olika kompetenser och erfarenheter, säger Thea Wedin, projektchef på fastighetsavdelningen Mölndal stad. På bilden tillsammans med Christian Wieland, vd Vestia Construction Group AB.

Fakta

Partnering är en väletablerad samarbetsform som kan appliceras på alla byggprojekt. Det kännetecknas av ett tidigt och nära samarbete, redan på idéstadiet, mellan beställare och entreprenör, fram till att projektet är färdigt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin