Kommunernas kostnadsfria energi- och klimatrådgivning riktar sig brett till villa­ägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag.

Energi & klimat

Solvarma frågor om energibesparingar

I takt med ökad elektrifiering och stigande energipriser blir frågor kring energi och klimat allt viktigare, både för privatpersoner, företag och hela samhället. En stor majoritet av landets kommuner erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning, även Mölndals stad.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Mölndals stad och Fredrik Hedlund

Vår rådgivning riktar sig brett till villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag. Vi finns i Göteborgsregionens alla kommuner och bildar tillsammans ett nätverk som bollar frågor mellan varandra, berättar Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad.

När det gäller privatpersoner eller bostadsrättsföreningar kan ibland ett telefonsamtal eller ett mejl räcka, men lika ofta kan ett besök vara nödvändigt. Historiskt har det mesta handlat om uppvärmning och byte av värmekälla. I dag är det ofta frågor som tar ett större grepp på huset. 

– Det kan till exempel vara en ung familj som har köpt ett äldre hus och vill se över helheten kring uppvärmning, ventilation, belysning och isolering. Då är det nödvändigt med ett besök på plats, se det befintliga värmesystemet eller kanske taket där solpaneler planeras. 

Frågor om solceller och laddstolpar har ökat markant på bara några år. Här finns ett stort intresse. Och det handlar inte bara om ekonomi, att kunna räkna hem investeringen. Många väger även in miljö- och hållbarhetsaspekten, påpekar Ragnar Uppström. 

Han berättar att han även får frågor om vilka installatörer han rekommenderar. Men han betonar att han som oberoende rådgivare inte ska svara på den typen av frågor.

– Frågor om solceller och laddstolpar har ökat markant, säger Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad.

– Mitt tips är då att själv googla sig fram, hitta några olika aktörer, begära jämförbara offerter och ta reda på vad tidigare kunder tycker. Kolla även runt bland grannarna. Solceller finns ju numera på villatak i praktiskt taget alla småhusområden, säger Ragnar Uppström.

Även företagen är en viktig målgrupp som Ragnar Uppström gärna ser att de hör av sig. Det är då oftast nödvändigt att se deras byggnader, uppvärmnings- och ventilationssystem. Här finns mycket att hämta i fråga om energibesparingar, menar han.

– Ett större fokus på just företagens energianvändning skulle utan tvekan göra stor nytta, både för det enskilda företaget och för samhället. 

En aktuell fråga, som Ragnar Uppström till sist lyfter, är att utnyttja de statliga stöd som finns inom energiområdet. Privatpersoner kan göra ett avdrag för grön teknik, såsom solceller och laddboxar. Företag och föreningar kan få stöd genom Klimatklivet för att exempelvis byta uppvärmningskälla.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin