Nu byggs det första nya kvarteret i Pedagogen Park. Ett 6-våningshus med två våningar bostäder, längst upp i huset, därunder tre våningar garage. Bottenplanet fylls med service och butiker, bland annat en ICA-butik.

Ny stadsdel

Pedagogen Park –

Nu byggs nya porten till Mölndal

Visionen att bygga en ny stadsdel på gamla lärarhögskolans område i Fässberg, nära Mölndals innerstad, är nu på väg att förverkligas. Nu byggs första nya kvarteret i Pedagogen Park och flera är i startgroparna.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: Mats Jarland, Made-up
Foto: Rosie Alm

Ja, äntligen är vi i gång efter tio år av planering och förberedelser. Det känns superkul, säger Mathias Vårström och skrattar. Han är projektutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter som tillsammans med Mölndals stad äger den mark som ska bebyggas med fler än 1 000 nya bostäder under de närmaste tio åren. 

För att snabba på processen har Aspelin Ramm sålt delar av sin mark till Skanska och OBOS Kärnhem, som båda står i begrepp att börja bygga. Även delar av Mölndals stads mark är nu planlagda och snart redo för byggstart.

Men innan ett enda nytt hus är på plats är Pedagogen Park ändå fullt av liv och rörelse.

 – Vi gjorde tvärtom mot vad som är vanligt. Vi valde att skapa liv i området i god tid innan vi började komplettera med ny bebyggelse, förklarar Mathias Vårström.

I dag är den uttjänta gamla skolmiljön ett modernt företagscentrum med ett 40-tal företag och verksamheter. Här finns även butiker, matställen och annan service. Och nu byggs alltså det första nya kvarteret – själva motorn i det fortsatta stadsbyggandet. 

– Det är en centrummiljö som förstärker hela stadsdelen med liv och rörelse, dygnet runt, säger Mathias Vårström. 

Det är, förtydligar han, ett ganska spektakulärt sexvåningshus med två våningar bostäder, längst upp i huset. Bottenplanet fylls med service och butiker, bland annat en ICA-butik. Där emellan blir det tre våningar garage som döljs av slingrande grönska längs fasaden. 

– En bärande tanke i hela konceptet är att allt som behövs i vardagen ska finnas här i området. Vår ambition är att Pedagogen Park ska bli det bästa stadsdelscentrumet för det nära. Ingen ska behöva åka härifrån för de dagliga behoven, poängterar Mathias Vårström. 

Nästa kvarter, med byggstart under våren, är ett kontorskomplex på sex till åtta våningar med verksamheter i bottenplan. Tillsammans med centrumkvarteret skapas här själva porten till hela stadsdelen. Att Wingårds arkitekter ritat båda kvarteren vittnar om hög kvalitet och omsorgsfull gestaltning.

Kristina Bodin, mark- och exploateringschef, Mölndals stad.

Mölndal stads engagemang är som vid all ny stadsbebyggelse att anlägga infrastruktur, gator, vägar, gatubelysning och så vidare. Men inte bara det. Staden som äger hälften av marken i Pedagogen Park har genomfört en första markanvisningstävling. Fler är på gång, nästa redan under 2022.

– Markanvisningstävling innebär att byggaktörer inbjuds att med sina olika projekt tävla om möjligheten att bygga på stadens mark, förklarar Kristina Bodin, mark- och exploateringschef, Mölndals stad.

Markanvisningen gällde främst två kvarter med flerbostadshus vid entrén till stadsdelen, mitt emot Aspelin & Ramms centrumkvarter. Vinnare här blev Stena Fastigheter och Bergman & Höök. Götenehus tilldelades ett område för ett mindre antal radhus. Alla tre är beredda att börja bygga under 2022. 

– Det var ett stort intresse att bygga på vår mark, större än vi förväntat oss, drygt ett 30-tal förslag. Det känns jätteroligt med så stor respons och att förslagen höll så hög kvalitet, säger Kristina Bodin. 

Gemensamt för alla vinnarna är att de i sina förslag planerar att bygga i trä, vilket ligger helt i kommunens linje om hållbart byggande. Det gäller för övrigt hela stadsdelen. Det uttalade målet är att Pedagogen Park ska bli en grön och attraktiv blandstad med bostäder, kontorsarbetsplatser, skolor och ett komplett centrum. 

– Vi vill skapa en stadsdel som på allvar minskar miljöpåverkan och behoven av biltransporter. Det känns fantastiskt inspirerande att se hur det nu förverkligas, säger Mathias Vårström.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin