Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad. (Foto: Emmy Jonsson)

Välkommen

Mölndal fyller 100 år

Välkommen att fira med oss

Det är ett speciellt år. Det är nu hundra år sedan Mölndal fick sina stadsrättigheter år 1922. Att vi fyller 100 år som stad ska firas stort och smått, överallt i varje hörn av vår jubilerande kommun. Du är välkommen att delta och bidra till alla aktiviteter och arrangemang under hela året.

För hundra år sedan var det främst områdena Kvarnbyn och Fässberg som gällde. I dag ser vi ett Mölndal med över 70 000 invånare i en stad där stadsutvecklingen och ett blomstrande näringsliv står i fokus. Intresset för kommunen är stort och har varit så under längre tid. Många vill bo, verka och bygga här. Mölndal fortsätter att växa och utvecklas. 

Mölndals innerstad är nu nästintill färdigbyggd och har blivit den fantastiska mötesplats som vi en gång drömde om. Fokus har därför flyttats mot andra stora stadsutvecklingsprojekt. Bland andra Pedagogen Park och GoCo Health Innovation City där bygget är i full gång. Det gäller även den nya stadsdelen Forsåker intill Kvarnbyn som knyter samman centrala Mölndal till en helhet. Projekten beskrivs i den här tidningen.

Samtidigt kan vi med glädje berätta om flertalet projekt, planer och ny bebyggelse i både Kållered och Lindome. Målet är tydligt utpekat från den politiska ledningen, att hela Mölndal ska växa och utvecklas. Inte bara innerstaden och angränsande stadsdelar. 

Utbyggnaden av järnvägen är den största pusselbiten i våra stadsutvecklingsplaner just nu. En ny tågstation kommer att byggas i Mölndal i samband med den nya stambanan mellan Göteborg och Borås. Mölndal som redan i dag är en viktig knutpunkt med sina 55 000 pendlande personer in och ut från Mölndal varje dag, kommer att bli en ännu viktigare regional knutpunkt i framtiden. 

Mitt i allt spännande arbete ska vi alltså fira Mölndal 100 år. Mer information om hur du kan delta i firandet finns på www.molndal.se/helt100.

Kristian Vramsten,
kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin