– Att ha en genomtänkt och fungerande vision för staden är jätteviktigt, menar stadsdirektör Mio Saba Sjösten. Den ska, förklarar hon, ta sikte på och ge en bild av Mölndals framtid. Den är till för alla Mölndalsbor, näringslivet och civilsamhället men ska också stödja oss som jobbar i staden.

Inspirerande med en tydlig framtidsvision

Visioner kan vara vackra ord utan verklighetsförankring. Men de kan också vara genomarbetade och fyllda med livskraft och blir därmed en stabil grund för strategisk planering och utveckling av samhället.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Mölndals stad

Så har det varit med Mölndals stads nuvarande vision som sedan 2013 haft sikte på jubileumsåret 2022. Dessförinnan saknades en vision för hela staden. 

– Nu är det dags att sjösätta en ny uppdaterad version som tar nya kliv framåt, säger stadsdirektör Mio Saba Sjösten.

Hon berättar att beslutet om den nuvarande visionen togs i kommunfullmäktige efter ett gediget förarbete. Den har med sitt fokus på Mölndal som en hållbar, kreativt och modig stad med en tät, trivsam och sammanhållen stadskärna, varit synnerligen lyckad.

– Nu när vi ser tillbaka och samtidigt blickar framåt kan vi konstatera att visionen med sina fokusområden har spelat oss väl i händerna. Den har med sin starka betoning på tillväxt varit en verklig hjälp till kraftsamling, en ledstjärna att docka an till i stadsbyggandet.

Uppdraget nu är att aktualitetspröva, revidera och utveckla visionen. Vad håller och vad behövs ändras? Hur ska vi bygga framöver? Hur ska våra samhällen utvecklas för att möta nuvarande och kommande behov?

Arbetet är nu i full gång i work­shops och arbetsmöten med politiker och tjänstepersoner. Beslut väntas tas under våren 2022. 

– Det är en jättespännande process, där vägen är minst lika viktig som slutresultatet. Det finns ett stort engagemang att nu växla upp, nu med ännu tydligare hållbarhetsmål, i alla dess aspekter, påpekar Mio Saba Sjösten. 

Fortfarande är stadsbyggnads­frågor stora men nu med ett ökat fokus på kommundelarna Kållered och Lindome. 

– Att ha en genomtänkt och fungerande vision är jätteviktigt.  Den ska ta sikte på och ge en bild av Mölndals framtid. Den är till för alla Mölndalsbor, näringslivet och civilsamhället men ska också stödja oss som jobbar i staden, betonar Mio Saba Sjösten.

– Vi är ändå 6 000 anställda som hanterar så oerhört många områden. Då är det viktigt att vi vet vad politiken vill, vad är viktigt, vad är inriktningen och målen i vårt arbete? 

Det är roligt och inspirerande att jobba utifrån en tydlig framtidsbild. Det skapar en kraft att få ihop en helhet i organisationen, av både mjuka och hårda värden. 

– Gör vi ett bra jobb nu så är mycket vunnet i slutresultatet. Visionen måste hålla över tid, oavsett politisk majoritet. Det är jätteviktigt.

Sammanfattning av nuvarande vision:

”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin