Intill knutpunkt Mölndalsbro läggs just nu en av Mölndals innerstads sista pusselbitar, MIMO, ett imponerande byggnads­komplex med 40 000 kvm kontor och handelsytor.

Innerstaden

MIMO – Mitt i Mölndal

Innerstadens nya entré

Med portalbyggnaden MIMO – Mitt i Mölndal – kompletteras innerstaden med en av sina sista och kanske viktigaste pusselbitar. Med sitt läge, mitt emot Mölndals station, skapas här själva entrén till stadskärnan.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: TMRW

Bygget av det gestaltningsmässigt imponerande huskomplexet på 17 våningar är nu i gång och beräknas stå färdigt 2024. Det handlar om ett helt kvarter med toppmoderna kontorsarbetsplatser med handel och service i bottenplan.

– Det här är vårt tredje projekt i Mölndals innerstad som vi utvecklat i samarbete med Mölndals stad och näringslivet. Arbetsplatserna i de två nya kontorskropparna har all service på tröskeln, vilket vi sedan tidigare vet uppskattas av framsynta arbetsgivare. Dessutom tillför vi till stadskärnan den dagbefolkning som är så oerhört viktig för ett sprudlande stadsliv, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef NCC Development Property, Göteborg. 

Det hon syftar på är dels Essity-huset, som 2016 var innerstadens först färdiga byggnad, i dag en arbetsplats med cirka tusen anställda. Dels Mölndal Galleria som NCC byggde i samarbete med köpcentrumföretaget Citycon. Och nu är det då dags att förverkliga det tredje projektet, MIMO, som med uppemot 2 500 kontorsarbetsplatser förstärker stadskärnan med ännu mer liv och rörelse.

– Vi har arbetat med kontorsmarknaden under lång tid och vet att kunskapsintensiva företag, där ju medarbetarna är den största tillgången, är fullt medvetna om att välmående och prestation hör ihop, säger Johanna Hult Rentsch.

Johanna Hult Rentsch, regionchef NCC Development Property, Göteborg.

Hon beskriver MIMO som ett MåBraKontor, ett koncept där det mänskliga välmåendet och hållbarhet står i centrum med extra fokus på ljud, ljus och luft. Huset erbjuder även kreativa coworking- och mötesplatser att dela med andra hyresgäster. Bland annat en gemensam lobby, konferensdel, café och gym. Dessutom förbereds en walk- and talk-slinga på en av takterrasserna, där man ostört kan samtala med kollegor eller bara gå runt och prata i telefon. 

– I allt handlar det om att ha människan i centrum, att de som jobbar här ska trivas och må bra och få livspusslet att fungera. Till exempel att som här i Mölndals innerstad ha allt man behöver för det dagliga livet runt hörnet. Dessutom Göteborgsregionens näst största kollektivtrafikpunkt på andra sidan gatan. Inte undra på att så många är intresserade av vårt projekt, menar Johanna Hult Rentsch.

– Det känns jätteroligt att vi nu kan fortsätta bygga framtidstro här i Mölndal. Vi trivs verkligen att jobba med Mölndals stad som har ett tydligt driv att utveckla näringsliv och hela stadsmiljön. Det ligger helt i linje med våra egna ambitioner.

Fakta Mölndals innerstad

  • Omvandlingen av Mölndals innerstad består av fem detaljplaner, tre av dem är färdigbyggda. Den fjärde är kontorsbyggnaden MIMO, som nu byggs och beräknas stå färdig 2024.
  • Det som sedan återstår är två bostadskvarter med Wallenstam och Mölndalsbostäder som byggherrar.
  • Wallenstams kvarter med ca 400 bostäder byggs intill Scandic Hotell. Här pågår förberedelser för byggstart.
  • Den sista detaljplanen inkluderar bland annat Mölndalsbostäder med ca 200–250 hyresbostäder och kommer att starta preliminärt under 2022.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin