Stationsområdet behöver kompletteras med ytterligare spår, samt tre 250 meter långa plattformar. Troligen även med en ny stationsbyggnad. Planering pågår. Det säger Catarina Nyberg, projektledare för ”Järnväg i Mölndal”.

Järnväg i Mölndal

Helt nya möjligheter att tågpendla

Från 80 till 220 dagliga avgångar

Flera frågetecken kring den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås har nu rätats ut till stor glädje för Mölndal, både för allmänheten och för näringslivet.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

I sitt slutgiltiga lokaliseringsförslag har nämligen Trafikverket slagit fast Mölndal och Landvetter flygplats som stationslägen utefter den nya banan, vilket innebär helt nya möjligheter att resa till och från Mölndal med tåg.

– Det blir ett enormt lyft för Mölndal som nu seglar upp som en ny regional knutpunkt för kollektivtrafik i Göteborgsregionen, säger Catarina Nyberg, projektledare för ”Järnväg i Mölndal”.

Det handlar främst om den stora fördelen med direkttåg till Landvetter flygplats och Borås, men också om möjligheten att nå en lång rad nya regionala mål med direktresor utan byten när Västlänken tas i bruk 2026. Till exempel Ale via Gamlestaden, Falköping-Skövde och Trollhättan.

– Det innebär i praktiken att det kommer att gå nästan lika bra att resa från Mölndal som från Göteborg C, säger Catarina Nyberg.

Att det här sammantaget innebär helt nya möjligheter att dagpendla inom Göteborgsregionen säger sig självt. Även för Mölndals växande näringsliv att attrahera kompetent arbetskraft.

Det som krävs byggnadsmässigt är en bred korridor med två nya spår intill de två befintliga från Almedal till den nuvarande knutpunkten Mölndals Bro. Vid stationen behövs dessutom kompletteras med ytterligare två spår till sammanlagt sex och tre 250 meter långa plattformar, samt troligen och inte minst en ny stationsbyggnad.

– Det vi nu lokalt i Mölndal behöver titta på är hur en ny vänthall ska se ut och var den ska ligga. För att klara den kraftigt ökade trafiken krävs antagligen en ny stationsbyggnad, säger Catarina Nyberg. Vi behöver också studera hur den nya stationen ska koppla an till staden så att vi får en gynnsam stads­utveckling på sikt. 

Enligt Västtrafiks beräkningar handlar det om 220 dagliga avgångar, att jämföra med nuvarande 80 avgångar. 

Nu återstår den avgörande frågan om finansiering av den nya banan. Beslutet ligger på regeringens bord och är tänkt att tas under 2022.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin