– Järnvägen ett jättekliv framåt. Vi har nu satt full fart med planarbetet för ett nytt stationsområde med nya spår och perronger, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad.

Stadsbyggaren

”Det är en drömsits att få jobba med stads­utveckling i Mölndal”

Omvandlingen av innerstaden har varit Mölndals klart dominerande stadsbyggnadsprojekt under många år. Den är nu i det närmaste slutförd och det blev precis så bra som det var tänkt. En tät, sammanhållen och attraktiv innerstadsmiljö. Ett unikt stadscentrum att vara stolt över.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Det säger stadsbyggnadschefen Björn Marklund, som under sina nio på sin post varit med under hela processen, från planläggning och byggstart ända in i mål. 

– Det mest fantastiska med stadsutveckling, som jag nu jobbat med i över 30 år, är att se hur visioner, planer och idéer blir verklighet. Det gäller verkligen här i Mölndal. Vi har tempo i alla våra planer och förverkligar det vi sagt, säger Björn Marklund.

Så vad händer nu, kan ni dra ner på tempot när innerstaden nu börjar bli färdig?
– Nej, verkligen inte. Tvärtom. Mölndal är så mycket mer. Vi har parallellt genomfört ett stort antal andra stadsbyggnadsprojekt, både stora och små. Och vi har nu en hel rad spännande och viktiga projekt framför oss, flera är i full gång. Både bostadsprojekt, näringslivsområden och hela stadsdelar. Så det vi hittills sett är bara början. 

Fortsatt byggande i hög takt är dock inget mål i sig, påpekar Björn Marklund. Alla initiativ och framtidsplaner bygger på det faktum att Mölndal fortsätter växa och utvecklas. Befolkningsmässigt handlar det om en årlig tillväxt på cirka 1000 nya invånare. Det kräver fler bostäder, förskolor, skolor, handel och annan service.

– Vi bygger för människorna och deras behov och efterfrågan, konstaterar Björn Marklund och berättar om stadens ambitioner att fortsätta utveckla trivsamma och hållbara bostadsmiljöer i stadskärnans närområden. Här har vi flera färdiga planområden, varav flera är i full gång. Även verksamhetsområden.

Han nämner Forsåker på andra sidan motorvägen, GoCo vid Astra Zeneca, Pedagogen Park och hela Åbyområdet, där det finns flera projekt och idéer för fortsatt utveckling. Mycket handlar om att på olika sätt länka ihop de olika områdena med innerstaden. Här finns även dåligt utnyttjade markområden.

–  Samtidigt har vi nu stort fokus på de södra stadsdelarna, Kållered och Lindome, båda med utmärkta stationslägen. Här finns flera mycket intressanta projekt. De första nya flerbostadshusen byggs just nu i Kållereds centrum och Lindome är inte långt efter. Där finns även idéer om att utveckla Lindomes stationsområde. Dessutom spännande planer för naturnära stadsbebyggelse vid Spinneriet. 

Björn Marklund menar att allt sammantaget är ett tydligt bevis på Mölndals attraktionskraft, där givetvis det strategiska läget i Göteborgsregionen är helt avgörande. Byggaktörer och investerare står bokstavligen i kö att vilja satsa i olika typer av projekt runt om i kommunen.

– Vi ser absolut ingen tendens till minskat byggintresse, snarare tvärtom. Kollektivtrafiken som är en av våra styrkor har stor betydelse. Mölndals innerstad har redan i dag ett kanonläge vid regionens näst största omstigningspunkt. Men det är också bara början, säger Björn Marklund och skrattar.

Det han syftar på är dels Västlänken som får uppställningsspår söder om Mölndals station, som innebär direktresor till en rad regionala resmål, dels nya stambanan, som på sikt möjliggör direkttåg till Landvetter flygplats och Borås och så småningom till Stockholm.

– Järnvägen ett jättekliv framåt. Vi har nu satt full fart med planarbetet för ett nytt stationsområde med nya spår och perronger. Även för stadsutveckling av området runt stationen. Det handlar bland annat om att länka samman innerstaden med Forsåker på andra sidan motorvägen. 

Björn Marklund beskriver det som en drömsits att få jobba med stadsutveckling i den intensiva utvecklingsfas som Mölndal befinner sig i. Något som verkligen underlättar arbetet är den tydliga målbild som finns i stadens vision, där flera mål handlar om stadsbyggande. 

– Att ha en gemensam vision att utgå ifrån ger en enorm kraft. En bärande tanke är att vi ska bygga en sammanhållen, tät stad med stort fokus på gaturummet och livet mellan husen. Det är så viktigt att ha en gemensam framtidsbild för staden. Den gör att vi alla kan gå i takt åt samma håll. Det här är Mölndals stad jätteduktiga på, avslutar Björn Marklund.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin