Lindome Stadsby i västra Lindome, som utvecklas genom Stena Fastigheter tillsammans med Rstudio, är ett av ett tiotal projekt som just nu planeras i Lindome och Kållered.

Södra stadsdelarna

Efterlängtad förnyelse i Kållered & Lindome

Bo och arbeta nära till allt

Stadsbyggandet i Mölndal har länge haft fokus på innerstadens omvandling. Nu är det de södra stadsdelarna, Kållered och Lindome, som ska få en välbehövlig och efterlängtad uppdatering.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: Rstudio for architecture

Den befintliga bebyggelsen, där det mesta är byggt på 1960- och 70-talen, kommer i båda stadsdelarna att förstärkas och kompletteras med flerbostadshus, småhus, handel och verksamheter.

– Den viktigaste förutsättningen för ett modernt och hållbart stadsbyggande är redan på plats, betonar Lisa Östman, planchef i Mölndals stad. Nämligen spårbunden kollektivtrafik. 

Här finns med andra ord grundförutsättningen att skapa trygga och trivsamma bostadsmiljöer, nära naturen och ändå ha nära till stan, 8 minuter till Mölndals innerstad och 20 minuter till Göteborg.

– Först ut är Kållereds centrum, en klassisk förort med flerbostadshus nära järnvägsstation. Här ska totalt 480 nya bostäder byggas, främst som komplettering på tidigare parkeringsytor. Byggkranarna är redan på plats, berättar Lisa Östman.

Det mesta beräknas vara klart under 2024, med en första inflyttning under våren 2023. Lisa Östman lyfter här begreppet 15-minutersstaden, som hon menar är en bra beskrivning av målsättningen med den pågående stadsutvecklingen i de södra stadsdelarna. 

Det innebär att det mesta av de boendes vardagliga behov ska finnas inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från bostaden. Butiker, restauranger, service, skola, grönområden, kultur och idrott.

Även på andra sidan motorvägen, på Kållereds handelsområde där IKEA byggt ett nytt varuhus, kommer det att hända spännande saker under de närmaste åren. Ambitionen hos fastighetsägaren Ingka Centres är att utveckla en ny mötesplats som är förankrad med nya IKEA, ett område med ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer. Det finns även planer hos andra fastighetsägare att skapa en blandad miljö som även inkluderar ett antal hundra bostäder. 

– Man kan se den här utvecklingen som en ny generation i stadsbyggandet. För 50 år sedan, när bostadsområdena i Kållered och Lindome byggdes och IKEA etablerades, separerades bostäder, arbetsplatser och handelsområden från varandra. I dag är målsättningen att skapa en blandad bebyggelse där man kan både bo, arbeta och handla inom gång- och cykelavstånd. Det vi nu planerar är ett steg i den riktningen.

– Målsättningen att skapa en blandad bebyggelse där man kan både bo, arbeta och handla inom gång- och cykelavstånd, säger Lisa Östman, planchef Mölndals stad.

Lisa Östman berättar att staden även tittar på möjligheten att knyta ihop och stärka kopplingen mellan områdena på de båda sidorna av motorvägen. Det sker genom Kållered BID, ett samverkansprojekt med lokalsamhället, där näringsliv, fastighetsägare, föreningsliv och offentlig förvaltning möts med målet att lyfta hela stadsdelen. 

Inom några år kommer även det mer lantligt belägna stationssamhället Lindome att ha sina byggkranar. Här dominerar i dag småhus byggda på 60-talet. Enda undantaget är ett område med flerbostadshus intill centrum som nu i en första etapp ska kompletteras med 160 nya lägenheter. 

– På sikt ser vi möjligheten att förtäta Lindome med uppåt 1 000 bostäder, både småhus och lägenheter i flerbostadshus. Här finns många självklara kvaliteter att bygga vidare på, säger Lisa Östman. 

Det handlar inte bara om det strategiska läget vid järnvägsstation och bra regional tillgänglighet, påpekar hon.  Lindome redan i dag är ett fullsortimentsamhälle med ett rikt innehåll. 

– Många människor vill komma en bit ut från stan, gärna lantligt nära naturen, men ändå ha tillgång till all tänkbar service. Även service som hör ihop med en levande landsbygd, som möjligheten att handla i en välsorterad gårdsbutik hos den lokala bonden.  

Planer finns också att utveckla nya bostadsmiljöer i direkt anslutning till Spinneriet, ett vackert beläget fabriksområde med anor från 1800-talet. Här huserar i dag ett 20-tal hyresgäster med kreativitet som gemensam nämnare. Här finns också välkända Lilla Spinneriet, en kombinerad restaurang, café och butik, som håller till i fabrikens gamla smedja. 

– I planarbetet för ny bebyggelse gäller det naturligtvis att ta hänsyn till platsens speciella förutsättningar. Vilket betyder att både bevara och utveckla. Att ta avstamp i en fin kulturmiljö när området utvecklas till en stadsdel med unika kvaliteter i gränslandet mellan stad och land, avslutar Lisa Östman.

Kållered BID

BID, Business Improvement District, är ett sätt att organisera partnerskap mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer med syfte att förbättra ett tydligt avgränsat område.

I föreningen Kållered BID ingår förutom Mölndals stad även Ingka Group, Skandia Fastig­heter, Victoriahem, Avisitas med flera.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin