Denna artikel är en annons

Stena Fastigheter planerar att, tillsammans med R Studio, utveckla ett område i Lindome med bostäder, lokaler, mötesplatser och äldreboende. Med stora grönområden, närhet till pendelstation och digitalisering blir Lindome Stadsby en urban plats mitt i naturen. Först ut är äldreboendet som har fokus på trädgård, odling och fysisk aktivitet. (Illustration: R Studio)

På Masthuggskajen bygger Stena Fastigheter Stuveriet, ett LEED platinum-certifierat kontorshus på 16 våningar med fantastisk utsikt. Orangeriet på 14 våning och den gemensamma receptionen och bistro i entréplan är några av de många mötesplatser som finns i huset. Stuveriets fasad består av återvunnen aluminium och det kommer att finnas solceller och sedum på taket.

Vi utvecklar staden med fokus på människor och miljö

Vi älskar, och tror på, våra städer. I vår roll som hållbar stadsutvecklare tar vi ansvar för att skapa och förvalta kvarter som är trivsamma och hållbara för både människor och verksamheter. Vi utvecklar för framtida generationer och stannar kvar i våra kvarter. 

– I allt vi gör finns en långsiktighet och en omtanke om både människor och vår miljö. Det gör att vi kan erbjuda bra och trygga arbetsplatser och bostäder till många människor, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter har ca 9 000 bostäder och ca 800 kommersiella lokaler i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Bolaget utvecklar hela tiden sina kvarter, med fokus på människor och miljö. De senaste 20 åren har bolaget jobbat systematiskt med goda relationer till sina hyresgäster genom sin relationsförvaltning. I praktiken innebär det att man driver frågor som är viktiga för kvarteret och människorna här. Fokus ligger på trygghet, arbete, skola och fritid. På miljösidan satsar bolaget bland annat på smart styrning av fastigheterna, solceller och återbruk av batterier samt hållbart material i nyproduktionen.

– Det ska vara lätt att leva och arbeta hållbart hos Stena Fastigheter. Det gör att vi hela tiden söker efter nya och innovativa lösningar på energieffektivisering, cirkularitet och återbruk, säger Agneta Kores.

Stena Fastigheter bygger nya kvarter på flera olika platser. I Göteborg byggs Stuveriet på Masthuggskajen, ett 16 våningar högt LEED platinum-certifierat kontorshus med fasad i återvunnet aluminium. Masthuggskajen har högt satta hållbarhetsmål, vilket premierades då den nya stadsdelen i november vann det prestigefyllda priset Sweden Green Building Awards för hållbar nybyggnation.

På höjden i Högsbo bygger Stena Fastigheter nya hållbara bostäder med gemensamma ytor för arbete och avkoppling. Dessutom blir det en takpark med fantastisk utsikt och en gemensam lounge för arbete och fritid. Det nya kvarteret får också ett nytt äldreboende, ett gym och en efterlängtad matbutik.

– Vi är en stadsutvecklare med hjärta och hög kompetens i hur man skapar trivsamma områden. Vi ser vikten av varierade områden med bostäder, arbetsplatser och service, och tar ett helhetsansvar för hela kvarteret och människorna, säger Agneta Kores.

Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter har funnits i Mölndal under många år. Nu planerar bolaget att tillsammans med R Studio utveckla ett område i Lindome. Lindome Stadsby ligger nära pendelstationen och stora grönområden. Här kommer de lokala tillgångarna att tas tillvara och det geografiska läget tillsammans med digitaliseringen skapa stora möjligheter. Först ut är ett äldreboende med ca 60 lägenheter och många platser för gemenskap. Äldreboendet har fokus på trädgård, odling och fysisk aktivitet och kommer att drivas av Attendo. 

– Vi ser styrkan i att samverka för att utveckla den hållbara staden och krokar gärna arm med andra som vill uppnå samma sak som vi. Det kan handla om andra aktörer, våra hyresgäster, kommunen, lokala entreprenörer eller socialt engagerade eldsjälar, säger Agneta Kores.

Stena Fastigheter stärker de städer man finns i, genom att utveckla fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö. Det befintliga och det nya utvecklas för att möta människors olika behov i olika skeden i livet. Genom att blanda hyresrätter med bostadsrätter och kommersiella lokaler skapas liv och rörelse. Tillsammans med relationsförvaltningen som ger en ökad gemenskap och Stena Fastigheters långsiktiga förvaltning av hela området skapas hållbara kvarter.