Denna artikel är en annons

Företaget har under de senaste åren utvecklats rejält. Runt om i Mölnldal och Göteborg syns ny Vestia mer och mer.

Vestia Construction Group – Ett nytt alternativ som fortsätter växa och tar nya marknadsandelar

1989 startades Mibe Byggnads AB och var då ett bemanningsföretag inom byggbranschen. 2016 bytte bolaget namn till Vestia Construction Group AB i samband med att man ändrade affärsinriktning mot större byggentreprenader. Vestia Construction Group AB, även kallat Vestia, har därmed 30 år i branschen och numera 27 yrkesarbetare och 46 tjänstemän.

På Kråketorpsgatan 20 i Mölndal ligger Vestias huvudkontor och det är härifrån som bolaget under de senaste åren utvecklats och vuxit rejält.

– Vi har ökat omsättningen succesivt, när jag började omsatte vi 40 miljoner kronor, förra året omsatte vi ca 500 miljoner och nu går vi upp mot 750 miljoner med målet att nå en miljard 2025/2026, säger Christian Wieland, VD för Vestia sedan 2016. 

Vestia arbetar med byggentreprenader, byggservice och projektutveckling och har genomgått en imponerande resa de senaste åren. Företaget har en god erfarenhet av stora projekt och arbetar med både kommersiella byggnader och bostäder. I nära samarbete med kunder och samarbetspartners erbjuder Vestia konkurrenskraftiga lösningar inom bygg- och entreprenadverksamhet. Företaget har ett gott samarbete med bland annat Mölndals stad och Göteborgs kommun och har idag ett stort antal spännande projekt igång.

Ett starkt och skickligt team
Att Vestia expanderar och tar marknadsandelar förklarar Christian bland annat med att man format ett starkt och skickligt team som levererar samtidigt som man har ett stort nätverk och lång branscherfarenhet. 

– Jag brinner för att utveckla företag och för att göra det så gäller det att man har med sig medarbetarna. Jag är mån om all personal och ett sätt att skapa trivsel är att ha öppna dörrar, högt i tak och vara transparenta i det vi gör. För att uppnå detta involveras medarbetarna i företagets strategiplanering och vi håller egna utbildningar i ledarskap. Detta är också ett sätt att skapa engagemang och ge alla på företaget en inblick i våra framtidsplaner, säger Christian.

Christian betonar att företagets framgång beror på den kompetens som personalen besitter, liksom att man utvecklas tillsammans.

– Personalen är vår styrka och vi är väldigt stolta över den kompetens och erfarenhet som vi besitter tillsammans, liksom hur våra medarbetare formar vår starka företagskultur här på Vestia, säger Christian.   

Vestias expansion gör att man är på väg att gå från att vara ett mindre företag, till att bli ett stort företag.

”Vi vill vara ett lokalt företag som är framgångsrikt på vår egen hemmamarknad. Att vi har blivit så stora på hemmaplan, och särskilt här i Mölndal, är något vi är extra stolta över.”

– Men vi värnar om kulturen och närheten som finns i ett mindre företag och därför kommer vi att fortsätta ha en tät dialog samt ge medarbetarna möjlighet att påverka och aktivt ta del i företagets framtida utveckling.

Söker nya medarbetare
Vestia är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO, vilket Christian menar är ett kvitto på ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Företaget är involverade i många projekt. 

– Just nu är vi igång med Åby Arenastad i Mölndal samt ett strategiskt program som omfattar åtta utbildningslokaler, här avser Mölndal stad att utföra minst två projekt inom närtid.

Även när det kommer till goda kundrelationer framhåller Christian medarbetarnas trivsel som en nyckelfaktor.

På bilden syns Christian Wieland, VD Vestia tillsammans med Thea Wedin, projektchef Åby Arenastad.

– Vi har låg personalomsättning vilket till stor del beror på trivsel. Vi är övertygade om att man gör ett bra arbete om det är roligt och inspirerande att vara på jobbet, samtidigt som man kan påverka sitt eget arbete. Vi får toppbetyg av våra kunder vad gäller samarbete och dialog ute på byggena. 

Som ett led i företagets framtida utveckling söker Vestia ett antal nya medarbetare och uppmanar intresserade att gå in på deras hemsida och kontakta dem angående lediga jobb och möjligheter.

– Vi har även inlett ett samarbete med skolor som Krokslättsgymnasiet och Campus Mölndal och kommer att erbjuda elever praktikplatser. Därefter har de möjlighet att få en anställning hos oss.

Christian ser ljust på framtiden för Vestia.

– Vi ser positivt på framtiden och har en stabil orderstock de kommande åren. Vi vill vara med i uppbyggnaden av Mölndal stad, bland mycket annat, avslutar Christian Wieland.

Fakta Vestia

• Grundades 1989
• Gasellföretag två år i rad (2019, 2020)
• 73 medarbetare
• Ett urval av pågående projekt: 6 förskolor för Lokalförvaltningen, 90 bostadsrätter för Egnahemsbolaget i Fjällbo Park och tillsammans med Hemsö reser vi just nu stommen på Silverkällan – Sveriges första byggnad som kombinerar skola med äldreboende.