Planering för framtidens Mölndal – Du kan påverka

Den kommande översiktsplanen för Mölndals stad börjar ta form. Under 2019 ställs förslaget ut och du som medborgare kan göra din röst hörd.

Vi tar sikte på år 2040 och beskriver inriktningen för Mölndals långsiktiga och hållbara utveckling, säger Elisabet Börlin, översiktsplanerare på Mölndals stad.

Planförslaget var i våras ute på samråd där allmänhet och övriga berörda kunde lämna sina synpunkter som nu sammanställs. Nästa skede i processen är utställning som planeras att genomföras under 2019.

Vilka synpunkter kommer fram?
– Det är vitt och brett. Responsen är stor, vi har fått in många intressanta tankar och hoppas få in ännu fler innan utställningen går i mål. Mycket rör behovet av bostäder, gröna områden, trafik och framkomlighet, säger Elisabet Börlin.

Varför är det viktigt med dialog?
– Mölndal förväntas fortsätta växa under de närmaste åren. Dessutom kommer de välkända infrastrukturprojekten. Det ställer krav på samhället och saker som rör medborgarnas vardag. Därför måste vi prata med Mölndalsborna och fråga hur de ser på staden och dess framtid. Om vi lyssnar först kan vi ta ännu bättre beslut.

Fakta översiktsplan:

• Nästa år ställs förslaget till Mölndals nya översiktsplan ut. 

• Översiktsplaner handlar om framtiden, om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

• Tagna mål från Göteborgsregions kommunförbund och framför allt stadens Vision Mölndal 2022 kommer att genomsyra den nya översikts­planen. 

• Vision Mölndal 2022 syftar till en stad med fler än 70 000 invånare. Fokus är att utveckla en tät och sammanhållen stads­kärna samt övriga tätorter. 

• Att bygga attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer, är också en del av visionen.