Catarina Nyberg har jobbat med järnväg i hela sitt yrkesverksamma liv, senast på Hallandstrafiken. För ett halvår sedan började hon sin tjänst i Mölndals stad som projektledare för ”Järnväg i Mölndal”.
– Det är ett jätteroligt jobb. Det handlar inte bara om planering utan också om genomförande. Så jag trivs jättebra och har blivit så väl mottagen.

Planer som kan bli verklighet – järnväg för hög hastighet

Just nu pågår flera planer för järnvägsutbyggnad som på ett eller annat sätt påverkar Mölndal. Den största och viktigaste gäller den nya järnvägen för hög hastighet mellan Göteborg och Borås.

– I Trafikverkets planer pekas Mölndal ut som stationsort på den nya banan. Om det blir verklighet, vilket vi utgår från, så betyder det helt nya möjligheter att resa hit och härifrån med tåg, säger Catarina Nyberg, projektledare för ”Järnväg i Mölndal”.

Främst handlar det om snabba resor till Landvetter flygplats och Borås. Att det är positivt och viktigt för Mölndals starka och växande näringsliv säger sig självt.

– Vi har ju en stor inpendling av arbetskraft. Med stationsläge här i Mölndal skulle arbetsmarknaden vidgas och därmed göra det lättare för företagen att hitta rätt kompetens. Det är naturligtvis även positivt för studiependling och generellt för alla privatresenärer, poängterar Catarina Nyberg.

Att Mölndals nuvarande stationsområde kommer att påverkas står helt klart. Framför allt krävs ett betydligt bredare spårområde. I stället för nuvarande två spår kommer dragningen av den nya stambanan att innebära totalt sex spår och tre plattformar. Den mark som tas i anspråk ligger öster om de befintliga spåren.

Även själva stationsbyggnaden kommer att behöva uppdateras när Mölndals station går från att vara en regional pendeltågstation till en station av nationellt intresse. Det blir till exempel helt andra krav på service för resenärerna med bland annat nya vänthallar, cykelparkering och plats för bilar att hämta och lämna passagerare.

Planeringen av stationen påbörjas under 2021 och sker i samverkan mellan Mölndals stad och Trafikverket.

Även Västlänken – den nya tågtunnel som byggs i Göteborg – påverkar Mölndal. Staden har valt att ta sitt ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken genom att upplåta kommunalägd mark söder om staden för såväl uppställningsspår som en helt ny tågdepå.

– Utbyggd och förbättrad kollektivtrafik med tåg är mycket bra, konstaterar Catarina Nyberg. Västlänken som tas i bruk 2026 har stora fördelar för Mölndal med många fler direkttåg till en rad destinationer. Till exempel till Trollhättan och Gamlestaden, även till Alingsås, Falköping och Skövde.

– Faktum är att det kommer att gå nästan lika bra att resa från Mölndal som från Göteborg C, avslutar Catarina Nyberg.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm
Fotnot: Uppställningsspåren byggs av Trafikverket medan Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter ska bygga tågdepån.