Denna artikel är en annons

Parkera tryggt och säkert

Bild 1 av 2 – Det långsiktiga målet för alla våra anläggningar är att samtliga parkeringsplatser ska nyttjas optimalt under hela dygnet, säger Göran Jäverbrink, vd för Mölndals Parkerings AB. På bilden framför parkeringshuset Göran Jäverbrink tillsammans med Gun Edin, chef för parkeringsbolagets kundservice.
Bild 2 av 2

Trygga parkeringsplatser som är lätta att hitta ger möjlighet att snabbt och smidigt parkera fordonet, enkelt att betala och sedan utföra sina ärenden eller fortsätta sin resa med kollektivtrafik.

– Det är grundtanken i vårt nu pågående utvecklingsarbete. Det långsiktiga målet för alla våra anläggningar är att samtliga parkeringsplatser ska nyttjas optimalt under hela dygnet, säger Göran Jäverbrink, vd för Mölndals Parkerings AB, ett helägt kommunalt bolag inom Mölndals stad. 

Han berättar att solcellsdrivna betalautomater, med senaste teknik för enkel hantering nu fortsätter att installeras på bolagets parkeringsanläggningar runt om i kommunen. Den stora fördelen är givetvis miljöaspekten. De nya betalautomaterna kräver ingen el, som Göran Jäverbrink påpekar.

Den stora trenden är annars telefonbetalning där Mölndals Parkerings AB har tre leverantörer, SMS Park, Easy Park och Parkering Göteborg.

– Möjligheten att smidigt betala med mobilen har bokstavligen exploderat och andelen av de betalningar som görs vid korttidsparkering ligger nu på 70%. Vi ser en fortsatt ökning av betalning med mobilen.

Av naturliga skäl har Mölndals Parkerings AB stort fokus på innerstaden och Mölndals centrala delar. Här gäller det att utifrån rådande förhållanden skapa bästa möjliga parkeringsservice under hela byggtiden. Inte minst att ge klar och tydlig information.

I nya Galleriagaraget, som öppnar 27 september, installeras ny parkeringsteknik. Utöver de populära telefonbetalningstjänsterna kommer nya betalsätt att introduceras. Bland annat blir det efterskottsbetalning i biljettautomaterna där du enkelt fyller i ditt registreringsnummer och betalar din parkeringsavgift.     För att underlätta för våra kunder kommer parkeringsinformationssystem att visa var det finns lediga p-platser.

Korttidsparkering ska kunna göras i närhet av innerstaden och att där få rörelse och därmed större tillgänglighet. Primärt är det P-huset Tempelgatan/Storgatan, Mölndals Galleria tillsammans med markparkeringen vid Tempel­gatan och Broplatsen som gäller. 

För de som ska ställa bilen längre tid än bara ett par timmar, eller för de som arbetar i Mölndals innerstad finns andra alternativ på gångavstånd till innerstaden, till exempel vid Aktiviteten, nära kyrkan. 

Grundtanken är som sagt att alla parkeringsplatser ska nyttjas optimalt under hela dygnet. I praktiken är det fråga om ett samnyttjande av p-platser. Den möjligheten studeras och planeras för såväl Mölndals innerstad som den nya stadsdelen i Forsåker på andra sidan E6. 

Men, som Göran Jäverbrink poängterar, parkering handlar ju inte bara om tillgänglighet och möjligheten att snabbt hitta en plats där man kan ställa sin bil. 

– Bra ljussättning och öppna ytor är avgörande faktorer för att skapa trygga och säkra miljöer. Det är viktigt för alla att man tryggt kan parkera sin bil, i synnerhet kvälls- och nattetid. Av den anledningen låser vi p-huset Tempelgatan nattetid, avslutar Göran Jäverbrink.

Fakta: 
Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhets­idé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

Se samtliga tillgängliga parkeringsplatser på: molndalsparkering.se/karta