Nya bostäder i Kållered

Just nu sker flera satsningar i Kållered. En nyligen antagen detaljplan gör det möjligt att bygga ytterligare 450 nya bostäder i centrala Kållered.

Bakom projektet står Hus­värden, MBAB, Skandiafastigheter och Viktoria Park. De fyra fastighetsbolagen medverkar också i ett nytt samarbete mellan fastighetsägare, företagare och Mölndals Stad – BID Kållered. BID, som står för Business Improvement District, innebär att flera aktörer inom ett område jobbar tillsammans för att öka attraktiviteten. 

– Näringslivet har här en spännande mix, från nystartade co-working företag till internationellt väletablerade koncerner som alla ser värdet av ett fördjupat samarbete, säger Lisa Östman, planchef och styrelseledamot i BID Kållered.