Parkhus 5 blir onekligen ganska speciellt. Bottenvåningen med butiker följs av tre våningar garage. Våning fem och sex blir bostäder med 42 lägenheter. (Visionsbild: Wingårdhs)

”ICA-Nära öppnar i Parkhus 5 under 2023” (Foto: Jessica Gow/TT)

Nu bygger vi regionens bästa stadsdelscentrum

Första spadtaget för Pedagogen Park är nu taget. Fram på vårkanten är det så dags för byggstart av stadsdelens första nya huskropp. Om några år kommer här på gamla lärarhögskolans område i Fässberg en grön och attraktiv blandstad vara på plats, en stadsdel med bostäder, kontorsarbetsplatser, skolor och ett komplett centrum för det vardagsnära livet. Men redan nu, innan ett enda bostadshus har byggts, sjuder området av liv och rörelse.

– Det är nu tio år sedan vi köpte marken av Akademiska Hus. Vi tog chansen och det har redan visat sig vara ett lyckodrag. Med första spadtaget går vi in i etapp två, från planering och förberedelser till byggprojekt, säger Lennart Karlsson, vd för fastighetsbolaget Aspelin Ramm Fastigheter.

Stadsdelens första nya hus byggstartas till våren. Men redan nu är det fullt av liv i området. På några år har det gamla lärosätet omvandlats till ett sjudande företagscentrum med ett 40-tal företag och verksamheter. Här finns arbetsplatser för 800 personer och en skola med 300 elever. Här finns dessutom lunchrestauranger, bank, kyrklig verksamhet, vårdcentral och folktandvård. På området finns även en idrottshall som bidrar till det folkliv som redan präglar området.

När Aspelin Ramm köpte fastigheten 2010 var det en spöklik övergiven och igenväxt plats med en jättestor kolossbyggnad av plåt och betong. Den hade då stått tom i flera år.

– Vi såg potentialen, läget och möjligheten att utveckla den befintliga byggnaden för att sedan komplettera med bostäder runt omkring, säger Lennart Karlsson.

Ett år senare påbörjades arbetet. Området som växt igen rensades upp samtidigt som en omfattande ombyggnad och renovering sattes i gång.

– Vi lade sedan ner stor energi på att fylla på med hyresgäster, en mix med service som nu finns på plats innan de boende flyttar in. Det handlade alltså om att få in en dagbefolkning och det har vi nu, säger projektchefen Mathias Vårström.

”Första kvarteret blir själva motorn som ger liv och rörelse till hela stadsdelen.”

Aspelin Ramm har haft en helt annan strategi än vad som är vanligt. Planering av nya stadsdelar har nästan alltid fokus på bostadsbyggande. Den andra, minst lika viktiga biten, att ge liv åt området med olika typer av verksamheter, service, butiker, matställen och så vidare, blir ofta ett problem man hoppas kunna lösa på sikt.

– Vi gjorde tvärtom eftersom vi verkligen trodde på den här platsen. Vi var först med vårt eget kontor och har sedan haft tålamod och väntat på att stiltjen på bostadsmarknaden skulle vända. Vi visste att vi förr eller senare skulle kunna börja bygga, säger Lennart Karlsson.

Under tiden har Aspelin Ramm alltså arbetat med att utveckla själva platsen med ett bra innehåll i både stort och smått, hela tiden med tanke på vad som behövs i en levande stadsdel. Bland annat genom att skapa spännande mötesplatser, aktiviteter och event.

– Och det har ju blivit superbra. Och att nu äntligen snart ha byggstart för det första kvarteret känns fantastiskt inspirerande. De blir själva motorn som ger liv och rörelse till hela stadsdelen, dygnet runt, säger Mathias Vårström.

– Pedagogen Park är utan tvekan det roli­gaste och mest spännande jag har jobbat med under hela mitt yrkesliv, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm. (Foto: Rosie Alm)

Byggnaden som ritats av Gert Wingårdh är minst sagt ganska spektakulär med två våningar bostäder, 42 lägenheter, längst upp på våning fem och sex. Bottenplanet fylls med service och butiker som kompletterar det som redan finns, bland annat en ICA-butik. Där emellan blir det tre våningar garage med 180 platser. Den delen kommer att döljas inbäddad i grönska som slingrar längs fasaderna.

Men det är ändå bara början. På sikt kommer drygt 1 100 bostäder att byggas, varav 250 i Aspelin Ramms regi. Nästa etapp innehåller en kontorsbyggnad med cirka 400 inbyggda parkeringsplatser. Samtidigt planerar bostadsbolaget OBOS Kärnhem och Skanska att bygga bostäder på mark som förvärvats av Aspelin Ramm. Även Mölndals stad planerar för nybyggnation på sin del av Pedagogen Park. Just nu pågår en markanvisningstävling för tre kvarter. Byggaktörer som delar visionen om att utveckla bostäder och lokaler med hög kvalitet i kombination med långsiktiga miljöambitioner är inbjudna att komma med sina förslag.

– Vi har ända från start för tio år sedan haft en mycket bra och konstruktiv dialog med Mölndals stad. Tillsammans har vi försökt hitta lösningar med målet att bygga en modern blandstad som på allvar minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter, säger Lennart Karlsson.

Ingen ska till exempel behöva åka iväg för att handla det som behövs i vardagen. Den servicen ska finnas här.

– Det här är stadsförnyelse på riktigt, en stadsdel med få liknande exempel. Pedagogen Park är utan tvekan det roligaste och mest spännande jag har jobbat med under hela mitt yrkesliv inom fastighetsutveckling sedan 1990.

Nya stadsdelen Pedagogen Park

• Mölndals stad ska tillsammans med Aspelin Ramm skapa en ny stadsdel mellan Fässberg, Lindhaga och Solängen.
• Det blir drygt 1 100 nya bostäder samt verksamheter och annan service.
• Byggstart beräknas ske 2021 med första inflyttning under 2023.

Nu ska det börja byggas. De första spadtagen togs av Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm, Kristian Vramsten, KSO Mölndals stad, Anders Englund, tekniska nämnden, Göran Werner, tekniska förvaltningen samt Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad. (Foto: Rosie Alm)

Första spadtaget – En glädjens dag för Mölndal

Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Berättelsen om Pedagogen Park är en fantastisk tidsresa. Efter att Pedagogen stängde 2006 hände ingenting. Det blev en lång Törnrosasömn. Efter att Aspelin Ramm gått in har det blivit liv igen. Det känns fantastiskt roligt. Så det här är en glädjens dag för Mölndal.

– Läget är optimalt, centralt i Mölndal, nära Åby Arena och innerstaden. Samtidigt nära naturen med Ängsgårdsbergen i bakgrunden. Med sina bostäder och arbetsplatser kommer Pedagogen Park att bidra till vår växande stad. Vi ser framför oss en riktigt spännande och för hela Mölndal viktig stadsdel. Pedagogen Park är också ett tecken på den framåtanda och initiativkraft som finns här i Mölndal med ett växande och dynamiskt näringsliv som ständigt lockar till sig nya aktörer och verksamheter av skilda slag.

Text: Per-Åke Hultberg