Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad (Foto: Emmy Jonsson)

Mölndals stad växer och utvecklas i ett snabbt tempo

Det har varit ett märkligt år för oss alla och pandemin pågår fortfarande. Trots svåra tider avstannar inte vår utveckling. Mölndals innerstad ar nu nästan färdigbyggd och har blivit den fantastiska mötesplats som vi en gång drömde om, en modern, trivsam och levande stadskärna med allt vad det innebär.

Fokus har därför successivt flyttats mot våra andra stora stadsutvecklingsprojekt, bland andra Pedagogen Park, som nu har tagit sitt första spadtag, och GoCo Health Innovation City där bygget också är i gång. Båda beskrivs i den här tidningen. Det gäller även den nya stadsdelen Forsåker intill Kvarnbyn som knyter samman centrala Mölndal till en helhet.

Samtidigt kan projekten med ny bebyggelse i Kållered och Lindome startas upp. Målet är att hela Mölndal ska utvecklas. Inte bara innerstaden och angränsande stadsdelar.

Alla dessa projekt är ett bevis på Mölndals fortsatt starka tillväxt och utveckling. Vi fortsätter växa med en nettobefolkningsökning på 1–2 procent per år. Många vill uppenbarligen bo, verka och bygga här. Inte undra på det med tanke på vårt unika läge vid de stora stråken, E6 och söderleden. Vi har fortsatt högt tryck på både bostadsbyggande och företagsetableringar. Det i sig ställer givetvis stora krav på utbyggnad av infrastruktur, nya förskolor, skolor, äldreboenden med mera.

Samtidigt med allt annat spännande pågår intensiv planering för utbyggnad av järnvägen där det största och viktigaste projektet gäller tåg med hög hastighet mellan Göteborg och Borås. Andra planer gäller utbyggd kollektivtrafik för buss och spårvagn.

Nu gäller det att få ihop allt det här i en genomtänkt och välfinansierad helhetsplan.

Här gäller det att vi alla, politiker och tjänstemän tillsammans med våra medborgare skapar det Mölndal som vi alla vill ha. Ett Mölndal med människan i fokus. Det är alltid viktigt, i synnerhet nu i coronatider.

Kristian Vramsten,
kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad