Mölndal fortsätter att utvecklas

Bild 1 av 2 Mölndals innerstad är nu nästan färdigbyggd. Bland det som återstår finns kvarteret Kungsfisken intill Knutpunkt Mölndalsbro. Ett kontorshus med 17 våningar samt ett lägre med 15 våningar intill. I gatuplanet planeras för butiker, restauranger och caféer. Illustration: Reflex Arkitekter
Bild 2 av 2 Kristian Vramsten, KSO Mölndals stad. Foto: Emmy Jonsson

Mölndals stad utvecklas och förändras i ett snabbt tempo. Vi har nästan byggt färdigt innerstaden, vår citykärna. Gallerian och biblioteket är på plats och i full verksamhet. Båda har på ett framgångsrikt sätt etablerat sig och blivit en naturlig del i medborgarnas liv.

En hel del återstår ännu men vårt förändringsfokus har redan glidit över till våra andra stora projekt som Pedagogen park och Forsåker. Stora beslut kommer till exempel att tas det här året angående framtiden för Forsåker. Bland annat utformningen av den gamla industrikärnan.

Samtidigt kan nu även bygget av ett nytt Kållereds centrum startas upp. Vi gör det i en ny samarbetsform kallad BID – Business Improvement District – som är en samverkansform för fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv och kommun. Vi planerar även för det nya Lindome centrum. Ett av målen i den styrande majoritetens politiska plattform är att hela kommunen ska utvecklas. Inte bara Mölndals innerstad och angränsande stadsdelar, utan även Kållered, Lindome och Hällesåker.

Mölndal växer med en nettobefolkningsökning på 2-3 procent årligen. Det ställer stora krav på utbyggnad av den kommunala servicen, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, infrastruktur med mera. Den här expansionen ställer stora krav på kommunens ekonomi och är något som alltid är satt i fokus i vår planering och i våra politiska beslut.

Mölndal har också ett blomstrande och expansivt näringsliv. Det senaste exemplet är beslutet om att utveckla vårt Life Science-kluster i Åbro genom skapandet av GoCo Health Innovation City. I det unika samarbetet mellan GoCo och Astra Zeneca kommer Mölndal att sättas på kartan, i både Sverige och Europa ifråga om läkemedel och hälsa.

Vi har även stora planer kring Åby Arena stråk. Vi tar här ett samlat grepp kring idrott och fritidsaktiviteter. Här finns planer för ny simhall, bandyhall, isstadion, friidrottsarena, rackethall, omklädningsrum och klubblokaler för fotboll med mera.

Mitt i all planering av nya bostäder, företagsetableringar, skolor, förskolor och så vidare, pågår en annan intensiv diskussion och planering. Det handlar om det nya tågstråket för höghastighetståg och regiontrafik med tåg till Borås, utbyggd kollektivtrafik för buss, spårvagn med mera.

Mölndal ligger vid de stora stråken, E6 och söderleden. Det är ett helt unikt läge som påverkar all övrig expansion i både byggande och inflyttning av nya medborgare. Nu gäller det att få ihop allt det här i en genomtänkt och välfinansierad helhetsplan.

Vi som är ansvariga inom politiken känner en stor ödmjukhet och samtidigt ett stort ansvar att tillsammans med alla anställda i kommunen och med våra medborgare skapa det Mölndal som vi alla vill ha. Ett Mölndal med människan i fokus.

Kristian Vramsten,
KSO Mölndals stad

Bäst i väst

Mölndal tog hem brons i Årets superkommun, trea efter Stockholm och Nacka. Det är Dagens Samhälle som årligen rankar landets alla kommuner. Tidningen Fokus bedömer från och med 2019 kommuner under rubriken Bäst att leva. Där hamnar Mölndal på en åttondeplats och bäst i Västsverige. Kommunen uppmärksammas även i Insikt, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Där hamnar Mölndal i topp i nöjdkundindex av alla större kommuner i Sverige.

Näst bäst i Sverige

Ifråga om bygglov är Mölndal näst bäst i Sverige bland kommuner större än 40000 invånare. Det visar SKL:s nöjdkundindex 2018.

En viktig förklaring till Mölndals toppresultat ifråga är en målmedveten satsning att snabbt komma till beslut vid bygglovs­ärenden. Det tar i genomsnitt 17–18 dagar från komplett inlämnad ansökan till beslut. Så har det sett ut de senaste fem åren.

– Det är väldigt snabbt, konstaterar bygglovschefen Bo Rydström. Som förklaring till toppresultatet lyfter han också synsättet staden har gentemot sina medborgare.

– Vi är till för medborgarna och utgår från att alla vill göra rätt. Vi håller den sökande i handen genom hela snårskogen av lagstiftning.

Följ oss!

Följ Mölndals stad på webben och i sociala medier!

www.molndal.se