Många vill bygga i Lindome

Fler än 20 aktuella planförfrågningar finns om att bygga i Lindome. Efter att fokus främst legat på utvecklingen av Mölndal Innerstad finns nu ett ökat intresse både från byggföretag och politik för att utveckla Lindome, med början runt centrum och stationsområdet.

Just nu pågår en översyn av översiktsplanen, där de nya fullmäktigemålen från juli 2019 kommer att vävas in. Där ingår bland annat ett större fokus på att utveckla tätorterna Kållered och Lindome.