Målet är att skapa regionens bästa stadsdelscentrum

Bild 1 av 6 Parkhus 5 blir onekligen ganska speciell. Bottenvåningen med butiker följs av tre våningar garage. Våning fem och sex blir bostäder med 42 lägenheter. Illustration: Wingårdhs
Bild 2 av 6 Parkhus 4 blir ett kontorshus med ett levande bottenplan. Planeringsarbetet pågår för fullt. Illustration: Wingårdhs
Bild 3 av 6 En framtida kontorslokal i Parkhus 4. Illustration: Wec360°
Bild 4 av 6 I somras skapades en jättelik mosaik av porslin från Kina på torget i Pedagogen Park. Foto: Eva Abelsson
Bild 5 av 6 Foodtrucks-luncher är ett populärt inslag på Pedagogen Park, en gång i månaden med hundratals besökare.
Bild 6 av 6 På bilden jobbar konstnären Torsten Jurell som fick fria händer att utforma ”Torget för fri fantasi”. Foto: Alexander Idelmann

På sikt kommer Pedagogen Park att vara en grön och attraktiv blandstad med bostäder, kontorsarbetsplatser, skolor och ett komplett centrum för det vardagsnära livet. Men redan nu, innan ett enda bostadshus är på plats, sjuder området av liv och rörelse.

– Vi har jobbat lite annorlunda, eller vi har tagit chansen att arbeta med platsen i väntan på att byggprocessen ska gå i gång. Vi började med att titta på vad vi kunde göra med det som redan fanns i området. Och det var ju en hel del, säger Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Det vill säga, när bostäder börjar byggas under 2020 – på sikt totalt uppåt 1 100 lägenheter – så finns här redan mycket av det där andra som hör till en blandstad. Det som de flesta tillför stadsdelar sist av allt.

Det har gjort att Pedagogen Park, som ligger i Fässbergsområdet, på några få år har etablerats som ett sjudande företagscentrum, bara några minuter från Mölndals innerstad. Här finns i dag ett kontorshus med ett 40-tal företag och organisationer, totalt cirka 800 arbetsplatser, samt en skola med 300 elever.

Dessutom lunchrestauranger, bank, vårdcentral, tandläkare och vårt senaste tillskott, Fritidsbanken-Mölndals stads verksamhet för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till fritidsprylar såsom skidor och skridskor etc. I stadsdelen finns även en idrottshall som bidrar till det folkliv som redan präglar området.

”Vi tror helt enkelt att människor mår bra av konst och musik.”

Mathias Vårström

– Vi har aktivt valt verksamheter som behövs i en levande stadsdel och fortsätter nu att på olika sätt förstärka och utveckla det som redan är på plats. Bland annat genom att skapa spännande mötesplatser, aktiviteter och event, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Visionen för Pedagogen Park, ”Där det oväntade händer”, präglar i högsta grad dessa initiativ, många med fokus på olika kulturinslag. Det gäller för övrigt hela det fortsatta stadsbyggandet där konsten är tänkt att bli ett naturligt inslag i stadsmiljön.

– Vi tror helt enkelt att människor mår bra av konst och musik, påpekar Mathias.

I somras fick konstnären Torsten Jurell fria händer att smycka Pedagogen Park med en mycket uppmärksammad konstinstallation. En jättelik mosaik av porslin från Kina skapades på plats och resultatet, ”Ett torg för fri fantasi” imponerar.

Platsen, Torget för fri fantasi, har bidragit till en trivsam och välkomnande torgmiljö, en oas där folk vill hänga, redan nu – och där de kontinuerligt bjuds in till olika musikevenemang och andra trevliga aktiviteter. Till exempel konserter av Bohuslän Big Band några gånger om året. Foodtrucks-luncher är ett annat populärt inslag, en gång i månaden med hundratals besökare.

– Det handlar om att skapa en känsla av trivsel och samhörighet bland de människor som dagligen rör sig här i området. Det är som en slags tjuvstart för det vi på sikt vill ta med till alla dem som kommer att bosätta sig här, säger Eva och lyfter en annan av Pedagogen Parks starka sidor – närheten till naturen och stadsdelens gröna profil.

Här finns naturen alldeles utanför fönstret. Skog, parker och motionsspår gör det enkelt att möta människors behov av både motion och rekreation. Det gröna kommer även att vara en betydande del i själva stadsdelen. Och det i både stort och smått. En solcellsanläggning på taket är redan i drift, för övrigt den största i Mölndal! Till den kopplas även en laddstation för elbilar som kommer att vara på plats nu i höst.

”Vi har aktivt valt verksamheter som behövs i en levande stadsdel.”

Eva Marby

– Vi har en stark grön profil, konstaterar Mathias. Miljövänliga och hållbara miljöer gäller i alla lägen, både inomhus och utomhus. Det blir mycket grönska, många naturliga mötesplatser, gröna stråk och torg.

Bland vanliga buskar och träd kommer även frukter, grönsaker och bär att odlas. Just odling går som en röd tråd genom hela visionen för Pedagogen Park, där varje kvarter får ett eget växthus. Odling är för övrigt redan i gång. Bland områdets företag har hittills tio tagit fasta på möjligheten att odla i pallkragar. Vilket har varit ett trevligt sätt för Pedagogen Parks hyresgäster att mötas på ett lite annorlunda sätt.

– Odla din livsstil är en vision för hela stadsdelen. Här ska det vara enkelt och smidigt för naturnära och medvetna människor att göra aktiva livsval, till exempel att välja alternativa resvanor. Det ska vara möjligt att bo och verka här utan att äga en bil, betonar Eva.

Cykelvägar, kollektivtrafik och bil-pool är redan på plats och lånecyklar är på gång. Inför byggstart nästa år handlar det om att attrahera butiker och annan service att etablera sig här. En sak är säker, man ska inte behöva åka i väg för att handla det som behövs i vardagen.

– Vi känner oss stolta över att ha tagit alla dessa initiativ innan vi börjar bygga på allvar.

Det första Aspelin Ramm Fastigheter kommer att starta med är byggnation av två kommersiella fastigheter, där det kommer att finnas butiker i bottenvåningen. Där ska allt som behövs i det dagliga livet finnas, en livsmedelsbutik, apotek, frisör, café och annan service som kompletterar det vi redan har, säger Mathias.

Den fastigheten som även kommer att innehålla bostäder, blir onekligen ganska speciell. Bottenvåningen med butiker, följs av tre våningar garage och våning fem och sex blir bostäder med 42 lägenheter.

– Här har vi jobbat mycket aktivt med gestaltningen. Garagedelen kommer att döljas på ett finurligt sätt, inbäddad i grönska och med en stomme delvis i trä. Det är ytterligare ett exempel på Pedagogen Park, ”Där det oväntade händer”, avslutar Mathias och ler.

Text: Per-Åke Hultberg