Mölndals torg

Levande torgmiljö snart på plats

En grundtanke är att öppna upp torget till de omkringliggande husfasaderna.

Som en betydelsefull del i omvandlingen av innerstaden får Mölndals torg en omfattande ansiktslyftning. Ett arbete som nu pågår och ska vara färdigt i januari 2019.

Det kommer att bli en betydligt mer tilldragande, trivsam och levande torgmiljö än tidigare, säger Sebastian Mattsson, projektledare på Mölndals stad.

En grundtanke är att öppna upp torget till de omkringliggande husfasaderna. Syftet är att bereda plats för folkliv, uteserveringar, torghandel, även vila och samvaro. För att öka tillgängligheten så byggs de trappor som funnits till entreérna tidigare bort. 

Tanken är också att med flexibla ytor ge plats för till exempel en scen, tillfälliga evenemang och möbleringar. 

– Den nya torgmiljön kännetecknas framför allt av en mycket omsorgsfull arkitektonisk och konstnärlig utsmyckning, betonar Sebastian Mattsson. Bakom det arbetet står konstnären Åsa Maria Bengtsson och Mareld Landskaps­arkitekter.  

Hela torget får ett sammanhållet granitgolv indelat i fält i olika nyanser, storlekar och mönster. Tillsammans med skulpturer, soffor, sittkuber, en fontän och ny belysning, skapas en ombonad och varm känsla för både aktivitet, lek och vila. 

– Ambitionen är, förklarar Sebastian Mattsson, att skapa Mölndalsbornas eget offentliga vardagsrum, och det tror jag folk verkligen kommer att uppleva det som.