Krokslätts fabriker

Hotellet blir navet i stadsrummet

Bild 1 av 2 Just nu pågår bygget av ett jättehotell med 22 våningar och 370 rum vid Krokslätts fabriker. Hotellet med Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels som ägare kommer att stå färdigt under 2021.
Bild 2 av 2 Lennart Larsson, vd Husvärden AB, har arbetat med utvecklingen av Krokslätts Fabriker sedan 1993.

Det stadsliv som en gång präglade Krokslätts Fabriker, med både arbetsplatser och bostäder, är nu tillbaka i ny modern skepnad. Den imponerande omvandlingen av ett uttjänt fabriksområde kröns nu med ett av Göteborgsregionens större hotell, själva navet i stadsrummet. Men betydligt mer är på gång.

– Ja, vi går nu vidare med en ny detaljplan som innebär ett kraftfullt tillskott till det vi redan byggt, allt med målsättningen att fortsätta arbetet att skapa ett levande, hållbart och miljösmart stadsliv.

Det säger Lennart Larsson, vd Husvärden AB, som 1993 inledde arbetat med utvecklingen av Krokslätts Fabriker. Han berättar att det ena gett det andra. Att det skulle leda fram till förvärv av flera intilliggande fastigheter och att området skulle utvecklas till en växande blandstad, med flera hundra bostäder, fanns inte på kartan när allt började för 26 år sedan.

Den nya detaljplanen gäller mark på båda sidor om Göteborgsvägen. Den innehåller ett stort antal arbetsplatser och bostäder som kommer att utvecklas tillsammans med andra fastighetsbolag. Husvärden står för hela utvecklingen av kontor och bostäder av området på den västra sidan av Göteborgsvägen.

Satsningen på just bostäder har visat sig vara ett lyckodrag. Till för bara några år sedan låg fokus helt på kontor och verksamheter. Det vill säga att förädla de gamla fabrikslokalerna till ett modernt och trivsamt arbetsplatsområde. Om ett par månader kommer totalt 250 bostäder att vara färdiga och inflyttade, både bostadsrätter och hyresrätter. Och betydligt mer är som sagt på gång.

– Vi insåg att om vi ville skapa trygghet och trevnad i området dygnet runt, så måste vi komplettera med bostäder. Vi jobbar målmedvetet med att öka servicegraden i området med butiker, restauranger och caféer med mera. På promenad- och cykelavstånd finns för övrigt det mesta man behöver, säger projektchef Andreas Grindebacke.

En grundtanke i planeringen är att alla delar i Krokslätts Fabriker ska ha ett gemensamt tydligt fokus på hållbarhet i alla dess delar. Det gäller allt från klimatsmarta hus till hållbart resande. I det fallet är kommunikationsläget, mellan Göteborg och Mölndals innerstad, minst sagt optimalt.

– Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att leva och bo klimatsmart. Är det någonstans man kan klara sig utan bil så är det väl här? Och vad kan då vara smartare än att bo där man arbetar. Här visade sig vår satsning på hyresrätter vara ett perfekt drag. Det mötte ett verkligt behov, konstaterar Andreas Grindebacke.

En stor del av de 85 lägenheterna hyrs nämligen av människor som arbetar i området. När Husvärden nu går vidare med bostadsbyggandet är det med ambitionen att bidra till en ännu större bredd bland de boende. Ambitionen är att ta fram bostäder både för studenter, företag och äldre.

Och så var det ju hotellet, 22 våningar och 370 rum, med Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels som operatör. Att det blir ett rejält lyft till det stadsliv som Husvärden vill skapa säger sig självt.

– Det blir själva navet i stadsrummet, en trivsam och pulserande mötesplats som med sin kvalitetsrestaurang och bar, kommer att få en stor betydelse och det inte bara för Krokslätts Fabriker. Vårt läge, så pass nära evenemangsstråket med Liseberg i spetsen, gör att vi nu knyter ihop Mölndal och Göteborg med ett helt nytt stadsliv, säger Lennart Larsson, som gläds över att ”på vår kant av staden” kunna vara med och bidra till Mölndals kraftfulla stadsutveckling.

– Vår ledstjärna är att vara modell och förebild för liknande stadsförnyelser i hela Göteborgsregionen, avslutar han.

Text: Per-Åke Hultberg