Inledare

Hela Mölndal ska leva

Bild 1 av 2 Mölndals Innerstads förnyelse är ett utmärkt exempel på hur gamla och nya kvarter kan varvas och smälta samman till en väl fungerande och attraktiv blandstad. Det innebär också en spännande mix gamla och nya butiker, restauranger och caféer. På sidan 18 kan du läsa om Camilla Ericssons café Kaffebubblan som ligger på Bergmansgatan.
Bild 2 av 2 Håkan Ahlström, Stadsdirektör Mölndals stad.

Mölndals geografiska läge skulle knappast kunna vara bättre. Det är utan tvekan den grundläggande förklaringen till den starka tillväxttakt som vi länge upplevt och som vi nu kröner med en mycket viktig pusselbit, nya Mölndal Galleria och en snart helt färdigbyggd innerstad. Oj, vad det har varit efterlängtat.

Även om gallerian primärt är tänkt att möta Mölndalsbornas behov har den med sin mycket spännande kvartersstruktur alla förutsättningar att bli ett attraktivt besöksmål och därmed ett dragplåster till Mölndals innerstad.

Med en utpräglad stadsstruktur är innerstaden utgångspunkten i det fortsatta utvecklingsarbetet att stärka hela Mölndal med våra olika kommundelar. Runt omkring stadskärnan pågår flera spännande stadsbyggnadsprojekt, några är redan på plats, till exempel Åby Stallbacke. Pedagogen Park är på god väg medan andra fortfarande är på planeringsstadiet.

Dit hör Forsåker som onekligen sticker ut, dels genom sitt strategiska läge mellan Kvarnbyn och E6, och dels genom de högt ställda målen om att bygga en grön och socialt hållbar blandstad. Ett annat spännande stadsutvecklingsprojekt är Gothenburg CoValley som ska växa fram i Åbro, söder om AstraZeneca. Det är ett så kallat innovationskluster med fokus på hälsa. Syftet är att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning och utveckling.

Att vi har Göteborg som närmaste granne går naturligtvis inte att underskatta. Men det är inte hela förklaringen till Mölndals attraktionskraft och därmed snabba förändringstakt. Faktum är att hela den här delen av Göteborgsregionen är oerhört dynamisk. Det är alltså inte direkt förvånande att så många människor vill leva, bo och verka just här. Inte heller att företag vill satsa och etablera verksamhet i vår kommun, både stora och små.

Här finns kommunikationer av alla slag som bokstavligen korsar vår kommun. Till och från centrala Mölndal tar man sig snabbt och smidigt med nästan alla trafikslag: tåg, buss, spårvagn och bil. Det gör att människor snabbt och smidigt kan ta sig till och från sina arbeten, studier och fritidssysselsättningar. Att det i sig har en stark dragningskraft på näringslivet säger sig självt. Här ligger grunden till vårt starka, stabila och mycket diversifierade näringsliv.

Det spännande arbetet med att utveckla Mölndal, hela kommunen, går nu vidare, hela tiden med socialt långsiktig och hållbar stadsutveckling som en grundbult. Även söderut, där vi nu tittar på möjligheterna att förstärka de båda stationssamhällena Kållered och Lindome, både med nya bostäder och med verksamheter. Här finns en stark efterfrågan, även en tydlig vilja från marknaden att satsa.

När vi nu fortsätter att bygga och utveckla Mölndal innebär det att vi samtidigt medverkar till att, i nära samarbete med våra grannkommuner, förstärka hela Västsverige. Det är som vi alla vet, vi behöver varandra. Ensam är inte stark.

En sak står helt klart – om vi blickar framåt några år så kommer mycket att se annorlunda ut.

Håkan Ahlström,
Stadsdirektör Mölndals stad