Pedagogen Park

Här växer en ny grön stadsdel fram

Bild 1 av 2 Pedagogen Park får stor betydelse för Mölndals fortsatta tillväxt och en mer sammanhållen stadsbebyggelse. De olika stadsdelarna länkas samman samtidigt som kopplingarna stärks till Göteborg. (Illustration: Skanska Nya Hem, White Arkitekter)
Bild 2 av 2 (Illustration: Arkitekterna Wingårds)

Nästa år går startskottet för uppåt 1100 bostäder som kompletteras med kontor, handel, livsmedel, vårdcentral och förbättrad kollektivtrafik. Målet är att skapa den bästa stadsdelen i Göteborgsregionen – Pedagogen Park.

På några få år har Pedagogen Park i Fässbergsområdet blivit ett sjudande och etablerat företagscentrum. En mötesplats med ett 40-tal företag och organisationer. Nu väntar nästa steg i utvecklingen: att skapa bostäder och fylla området med ännu mer liv och grönska. 

Tillsammans med Mölndals stad har fastighetsbolaget Aspelin Ramm tagit ett helhetsgrepp kring utveckling och förtätning. Tanken är att skapa en grön och attraktiv blandstad med kringbyggda kvarter, torg och parker. En stadsmiljö med olika bostadstyper och upplåtelseformer där en tidigare transportled blir till stadsgata. Förutom 1100 nya bostäder upprättas ett komplett centrum. 

– Vi vill skapa den bästa stadsdelen för det dagliga livet i Göteborgsregionen. Därför ser vi till helheten, inte bara till själva husbyggandet. Vi tänker oss en stadsdel för ung och gammal, med alla funktioner som behövs för att leva ett enkelt, tryggt och trivsamt vardagsliv. Här ska man bo lite bättre, lite smartare och lite grönare, säger Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

Det innebär det mesta man kan förvänta av en inbjudande stadsmiljö som ska leva under dygnets alla timmar. Mycket finns redan på plats och kommer att kompletteras allteftersom stadsdelen växer.

Här finns naturen alldeles utanför fönstret. Närheten till Änggårdsbergen, skog, parker, fotbollsplaner och motionsspår gör det enkelt att få vardagslugn och rekreation, att sticka ut på en löptur eller leka i skogsbrynet. 

– Hela stadsdelen har en stark grön profil. Miljövänliga och hållbara miljöer gäller både inomhus och utomhus. Grönska och naturliga mötesplatser kommer i form av gröna stråk och torg. Bland annat planerar vi att odla frukter, grönsaker och bär och att varje kvarter har ett växthus. Samtidigt lägger vi stort fokus på trygghet och tillgänglighet med bra belysning som en nyckelåtgärd.

Stadsdelens strategiska läge är också en stor fördel, poängterar Mathias Vårström. Med närhet till Mölndals innerstad, viktiga infartsleder, handelsområdet 421 och Frölunda Torg är det lätt att ta sig hit. Det är inte heller speciellt långt till Chalmers och centrala Göteborg. 

– Många kanske säger det, men här kan vi verkligen tala om en stadsdel som är perfekt för familjer som vill vara nära Göteborg och samtidigt få ett naturligt lugn. 

Mycket av infrastrukturen med cykelvägar, kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter är redan på plats och kommer successivt att bli ännu bättre. Idéerna om utökad kollektivtrafik, turtäthet och stombuss till Göteborg är naturligtvis något som vi välkomnar, säger Mathias Vårström.

– Här finns alla nycklar för att skapa något unikt. Tillsammans med Mölndals stad och andra aktörer brinner vi för att utveckla det här fina området, att skapa en levande stadsdel för oss som redan arbetar här, för de som flyttar hit, för grannar och självklart för alla besökare.

Text: Samuel Hultberg