GoCo Health Innovation City

Life science och hälsa i världsklass

Bild 1 av 3 GoCo Health Innovation City, en arbetsplats för mer än 5 000 personer, samtidigt en levande kvarterstad.
Bild 2 av 3 Peder Wahlgren, vd GoCo Innovation City.
Bild 3 av 3 Matti Ahlqvist, Site Director, Astra­Zeneca Göteborg.

GoCo Health Innovation City närmar sig byggstart. Det vill säga det kluster för internationell forskning inom Life science som planeras i anslutning till Astra Zenecas forskningsanläggning i Åbroområdet i Mölndal.

– Vår vision är att skapa ett världsledande innovationskluster kring hälsa och innovationer. Vi är angelägna om att komma i gång och räknar med byggstart redan efter årsskiftet, säger vd Peder Wahlgren.

Det händer väldigt mycket inom forskningen kring hälsa och innovationer över hela världen, påpekar han. Göteborgsregionen är redan starkt inom det här området med många framgångsrika företag. Bara i Mölndal finns utöver Astra Zeneca ett 40-tal framgångsrika spetsbolag inom Life Science.

– Vi står just nu vid ett vägskäl i Sverige där vi har potential att verkligen ta globalt ledarskap, säger Matti Ahlqvist, Site Director för AstraZeneca Göteborg.

Han betonar att Sverige och Göteborgsregionen har det som krävs. Både en politisk vilja och ett flertal framåt-drivande företag, organisationer och individer. Det är också ett faktum att när flera discipliner, små och stora företag, start ups och egenföretagare, forskare och studenter kommer samman, så uppstår nya samarbeten och innovativa lösningar.

– För att ta oss till nästa nivå, behöver vi därför skapa en plats för olika bolag och perspektiv som kommer att öppna upp för innovation och kreativa lösningar. Det är precis vad GoCo Health Innovation City handlar om, säger Matti Ahlqvist.

En sak är säker, det som nu är på gång att förverkligas i Åbroområdet i Mölndal, är definitivt inte ett vanligt verksamhetsområde. Det kan snarast beskrivas som en levande kvartersstad med publika lokaler i bottenvåningarna, caféer, restauranger, gym med mera. Men fokus ligger självklart på kontor och lokaler för utbildning och forskning. Sammantaget en arbetsplats för mer än 5 000 personer.

Men inte bara det, området kommer även att innehålla bostäder för forskare och studenter, dessutom hotell och olika verksamheter inom till exempel vårdsektorn.

– Vi vill skapa en öppen och välkomnande miljö som möjliggör för både arrangerade och spontana möten för alla som verkar och bor i området. Målet är att på sikt bli ett av de mest attraktiva innovationsklustren i världen, avslutar Peder Wahlgren.

GoCo Health Innovation City

• Är en miljardsatsning på nya forsknings- och utvecklings­miljöer i anslutning till Astra Zenecas anläggning i Mölndal.

• Projektet har initierats av företagen Next Step och Vectura Fastigheter med Astra Zeneca som samarbetspartner.

www.goco.se

Text: Per-Åke Hultberg