Premiäröppning

Galleria med unik kvarterskänsla

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2 – Vi har velat skapa en varm och välkomnande vardagsrumskaraktär där besökaren ska känna sig hemma, säger arkitekten Carl Birath.

Småskaligt och stadsmässigt. Det var utgångspunkten när arkitektbyrån Rstudio med Carl Birath i spetsen 2013 tog sig an uppgiften att tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder arbeta fram ett förslag på Mölndal Galleria. Nu har förslaget blivit verklighet.

En sak stod helt klart, det skulle inte bli en extern handelsplats i mängden, inte heller en jätte­galleria. Nej, det var först och främst Mölndalsbornas behov som skulle mötas.

– Tanken var att gallerian på ett naturligt sätt skulle integreras med innerstadens gator och torg och på så sätt bli en viktig pusselbit att läka och utveckla staden. Innerstadens kvartersstruktur och känsla skulle alltså fortsätta in i gallerian. Och så har det blivit, säger Carl Birath.

Att han är stolt och glad över resultatet går inte att ta miste på. Mölndal Galleria är något helt annorlunda, något helt nytt. Något liknande finns knappast i Sverige. För besökaren är det som att fortsätta promenera mellan stadens huskroppar. Här finns ”byggnader” med olika fasadmaterial och utseende, precis som om det fortfarande var utomhus. 

– Vi har velat skapa en varm och välkomnande vardagsrumskaraktär där besökaren ska känna sig hemma. Samtidigt ska det upplevas som en spännande och inbjudande stadsmiljö med många varierande upplevelser.

Carl Birath beskriver processen som en fantastisk resa, ett hårt arbete där många parter tillsammans hittat vägar som gjort det komplexa projektet till vad det nu är. Det är inte helt enkelt att lyfta in en ny stor byggnad som på ett naturligt sätt ska passa in i en befintlig stadsmiljö. Under byggtiden skulle ju dessutom stadslivet rulla som vanligt. 

– Det har varit samverkan på hög nivå. Vi har fått väldigt få negativa synpunkter. Det tror jag beror på att folk fått vara med och följa utvecklingen. Informationen och kommunikationen med medborgarna har fungerat bra, poängterar Carl Birath.

– Resultatet har blivit riktigt, riktigt bra. Det viktigaste är att Mölndal Galleria blir en attraktiv mötesplats, att både besökare och hyresgäster blir nöjda. Det återstår ju att se, men jag är inte orolig, säger Carl Birath med ett glatt leende.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Natalie Greppi