Från historiskt pappersbruk till

Modern stadsdel och destination

Bild 1 av 5 Forsåker är ett av Göteborgsregionens största stadsutvecklingsprojekt. Med Forsåker knyter Mölndal ihop staden på båda sidor E6 och en ny bild av det framtida Mölndal markerar sig tydlig som en port till södra Göteborg. Illustration: Tomorrow, Mölndala, Mölndals stad, Citycon och NCC
Bild 2 av 5 En 300-årig historia som pappersbruk har lämnat många spår i byggnader och hos människor som arbetat och bott här. Det skapar en alldeles egen atmosfär i området.  Foto: Mölndala Fastighets AB
Bild 3 av 5 Visionen för Forsåker handlar om att väcka det gamla bruksområdet till liv igen och fylla platsen med nytt innehåll med fokus på mat, dans, skapande och kreativitet. Illustration: Tomorrow/Mölndala
Bild 4 av 5 Forsåkerträffar är en del av dialogarbetet Feedback Forsåker. Foto: Mölndala Fastighets AB
Bild 5 av 5 Forsåkers stadsodling vid Stenladan lockar många, både närboende grannar och mer långväga besökare. Foto: Mölndala Fastighets AB

Ingen tvekan om att entrén till Göteborg söderifrån håller på att ritas om. Det nya Mölndal tar form i en nyframtagen visionsbild. Forsåker definierar en ny tyngdpunkt i regionen med sitt strategiska läge, historiskt spännande miljöer och investeringar i mångmiljardklassen.

– Vi är flera som tillsammans tagit fram den här visionsbilden för att kunna visa och skapa förståelse för hur centrala Mölndal kommer att utvecklas framöver. Styrkan med Mölndal ligger i att flera områden är i utveckling samtidigt med inriktningar som kompletterar varandra, i kombination med ett otroligt starkt kommunikativt läge, bl.a. spårkopplingen till Landvetter flygplats som planeras stå klar 2029, säger Bjarne Fjellanger, VD på Mölndala Fastighets AB, Mölndals stads bolag med ansvar för utvecklingen av Forsåker.

Tre år i rad har Forsåker blivit utsett till Sveriges hetaste byggprojekt. Den nya stadsdelen toppar listan över de mest punktbevakade projekten, enligt webbsidan Sverige Bygger som publicerar en databas över pågående och kommande byggprojekt i Sverige.

– Att Forsåker väcker nyfikenhet tror jag handlar om en sällsynt kombination av det starka läget, de historiska industribyggnaderna och att vi har vatten som forsar genom området, fortsätter Bjarne Fjellanger. Vi känner av intresset från marknaden och hur det intensifieras allteftersom projektet närmar sig en antagen detaljplan under nästa år.

En 300-årig brukshistoria ger Forsåker en särpräglad atmosfär, en genuinitet som känns när man går runt i området och som bokstavligt talat syns i de byggnader som bevarats.

– Visionen för Forsåker handlar om att öppna upp platsen och väcka de gamla byggnaderna till liv igen, berättar Jenny Tonning, projektutvecklare på Mölndala med ansvar för Forsåkers kommersiella fastigheter och utvecklingen av det som ibland omnämns som Industrikärnan, området utmed forsen där de historiska byggnaderna finns samlade som en kärna i stadsdelen.

– Här vill vi skapa en destination, ett besöksmål med fokus på mat, hantverk, kreativitet, kultur och skaparanda, säger Jenny Tonning. Byggnaderna är fantastiska med sin rymd, sitt ljus och olika lager av arkitektur från flera epoker.

Miljöerna inspirerar människor på ett alldeles eget sätt, samtidigt som de utmanar oss fortsätter Jenny. Att jobba med utveckling av äldre byggnader kräver ständig hantering av många komplexa frågeställningar.   

De historiskt mest värdefulla byggnaderna utgör cirka 25 000 kvadratmeter BTA. De bevaras och kommer under de kommande åren successivt att renoveras och kompletteras med ny arkitektur. Med ytterligare ca 100 000 kvadratmeter BTA i intilliggande kommersiella byggrätter skapas förutsättningar för ett blandat innehåll med kontor, utbildning, upplevelser och andra verksamheter.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer innefatta ca 3000 bostäder och vara utformad i en stadsmässig, klassisk kvartersstruktur med tydliga och skyddade innergårdar.

– Tillsammans med de sex bostadsutvecklarna i Forsåkers konsortium vill vi skapa en stadsdel som tar till vara på Forsåkers unika karaktär, berättar Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på Mölndala med ansvar för Forsåkers kvalitetsprogram som hanterar frågor om arkitektur och gestaltning.

Varma toner och kuperad terräng kommer att prägla bostadskvarteren. En gemensam färg- och materialpalett har tagits fram för området. Med en varm färgskala och material som tegel, trä och puts skapas en anknytning mellan de nya bostädernas moderna arkitektur och platsens industrihistoriska arkitektur. I kvalitetsprogrammet lyfts också fram betydelsen av en varierad gestaltning för att stärka upplevelsen av ett kontrastrikt Forsåker.

Att genomföra ett av landets största stadsutvecklingsprojekt kräver god kontakt och dialog med en stor grupp intressenter och inte minst allmänheten. Forsåkers pågående dialogarbete Feedback Forsåker syftar till att öka delaktigheten och involveringen med grannar och närboende, allmänhet, politiker och andra intressegrupper.

– Det finns ett engagemang och en kunskap här i området runt Kvarnbyn och Forsåker som vi är väldigt glada över att få ta del av, säger Frida Nilsson, kommunikatör på Mölndala Fastighets AB. Vi vill att alla ska få chansen att kunna kommunicera med oss om projektet på olika sätt.

Forsåkerträffarna har varit ett positivt inslag och uppskattade av dem som hittills har deltagit. Under hösten och våren bjuds det in till fler träffar och andra aktiviteter i Forsåker. Bland annat utanför byggnaden Stenladan där Mölndala samarbetar med Gunnebo Slott och Trädgårdar kring en urban stadsodling som hålls öppen för allmänhet.

För att hitta mer info om Forsåker-träffarna och evenemang vid Stenladan, håll utkik på forsåker.se eller på Forsåkers sociala kanaler.

Vill du följa utvecklingen?

Följ utvecklingen av Forsåker på sociala medier och på forsåker.se

Fakta om Forsåker

• 4 minuter till Liseberg, 8 till Göteborg central med pendeln.

• Cirka 4 miljoner passeringar/år i kollektivtrafiknoden Mölndalsbro.

• Nytt stationsläge för höghastighetståg till Landvetter flygplats (2029).

• 16 historiska byggnader för upplevelser, mat och kultur.

• Forsen som rinner genom området lyfts fram i ny stadsmiljö med promenadstråk utmed vattnet.

• Självförsörjande på hushållsel från lokalproducerad vattenkraft.

• Tre nya torg, platser för evenemang, möten och lek.

• 3 000 bostäder varav 25 procent hyresrätter och 75 procent bostadsrätter.

• 2 parker, gröna tak och gränder, stadsodling och äppellund.

• En ny grundskola för cirka 400 elever och 3 nya förskolor.

• 3 000–5 000 arbetsplatser intill kommunikationsnoden Mölndalsbro.

• 24 hektar total yta i Forsåker­området.