Stadsutveckling

Forsåker på väg mot visionen

Nu väcks en historisk plats till liv

Bild 1 av 4 Forsåker är ett av Göteborgsregionens största exploateringsområden för ny stadsbebyggelse. Det är också ett av de mest spännande, både på grund av ambitionerna kring hållbarhet, gestaltning och inte minst kulturellt innehåll. På sikt kommer 3000 bostäder, handel och kontorsbyggnader att byggas, allt i en unik mix med områdets gamla fabriksmiljöer. Byggstart är beräknad till senhösten 2019. (Illustration: Tomorrow/Mölndala)
Bild 2 av 4 Forsåker kommer att präglas av den gamla industrikärnan där de historiskt mest värdefulla byggnaderna kommer att utgöra basen i stadsdelens kommersiella centrum. (Foto: Linda Hutchkins/Mölndala)
Bild 3 av 4 (Illustration: Tomorrow/Mölndala)
Bild 4 av 4 (Illustration: Nyréns/Mölndala)

Under de närmaste tio åren kommer det historiska fabriksområdet Forsåker att ha omvandlats till en pulserande modern stadsmiljö med ett för Göteborgsregionen helt unikt innehåll. Inom ett par år går bygget igång som syftar till att centrala Mölndal utvecklas med levande innerstadsmiljöer på båda sidor av Mölndalsbron.

Forsen, brukshistorien och cirka 25000 kvadratmeter unika industribyggnader ger den nya stadsdelen en helt säregen atmosfär och prägel. 

– Det är inte bara ett av Göteborgs­regionens största exploateringsområden för ny stadsbebyggelse, det är också ett av de mest intressanta. Med en 300-årig historia som pappersbruk har vi en själ i platsen. Människorna som har anknytning hit och de gamla fina byggnaderna gör den mest påtaglig men det är något annat också, något som går in i hjärtat när man vistas på platsen, säger Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB, som tillsammans med sex andra byggaktörer utvecklar stadsdelen.  

De historiskt mest värdefulla byggnaderna har bevarats och kommer nu successivt att renoveras. Det är just kring industrikärnan som Forsåkers kommersiella och kulturella centrum kommer ligga, som en stad i staden.

– Här ska vi skapa en ny sorts destination, ett besöksmål med tydligt fokus på mat, kreativitet, kultur och skaparanda. De unika byggnaderna med sina former, sin rymd och ljuset från stora fönster lägger grunden för platsens inspiration, förklarar Annelie Bjerkne Gerdin.

Runt om kärnan av industribyggnader ska det byggas ny modern arkitektur, nya kontor, service och utbildningslokaler. Kontrasterna mellan gammalt och nytt är en av huvudinslagen i Forsåker. Även vattnet byter skepnad i området, från livligt brusande fors till lugnt flytande trygg å.

Ett viktigt steg mot förverkligande är Mölndals stads avsiktsförklaring att under en 5-7-årsperiod etablera upp till nio olika verksamheter och därmet kanske bli den första aktören på plats.

Bland exempel som kan bli aktuella är Mölndals Stadsmuseum, en dansscen, kreativ verkstad samt kontor för 400 medarbetare. Det rör sig totalt om upp till 20 000 kvm.

– Det är en viktig signal till marknaden om att Mölndals stad verkligen tror på Forsåker och därför tidigt vill satsa på området, säger Annelie Bjerkne Gerdin, som samtidigt poängterar att Mölndala även för dialog med flera andra aktörer som har intresse i området och läget.   

Bland mycket annat kommer till exempel Mölndalsån att lyftas upp i dagen och tillsammans med sköna, gröna miljöer få en framträdande roll i stadsbilden. Och det handlar inte bara om att därmed bidra till stadsdelens attraktionskraft, trivsel och trevnad.

– Tillsammans med en av våra byggaktörer, Trollängen, planerar vi för att återigen kunna utvinna vattenkraft ur forsen, som man gjort i alla tider. Det gör att Forsåker kan vara självförsörjande på lokalproducerad hushållsel, säger Annelie Bjerkne Gerdin. 

När allt är färdigt, framåt 2030, kommer 10000-15000 personer att bo och arbeta här. Just nu pågår slutfasen i arbetet med den första och största av områdets två detaljplaner. De första bostäderna beräknas kunna påbörjas under 2020.

– Första detaljplanen innehåller i stort sett samtliga 3000 bostäder. Dessutom två större parker, varav den ena i anslutning till Mölndalsån. Den andra anläggs vid Stenladan, områdets äldsta byggnad med tillhörande äppellund och köksträdgård. Här finns förövrigt redan ett trädgårdscafé samt stadsodling tillsammans med Gunnebo slott. Med så mycket människor måste naturligtvis även flera skolor och förskolor byggas, bland annat en grundskola för 500 elever. 

Den nya bostadsbebyggelsen kommer att vara stadsmässig, ha en klassisk kvartersstruktur med tydliga och skyddade innergårdar. Kvarnbygatan som kommer att flyttas till sitt ursprungliga läge utmed villa Korndal park utgöra huvudgatan till Forsåker. 

Den andra detaljplanen omfattar det nya stationsläget för snabbtågen till Landvetter flygplats. Detaljplanearbetet startas upp under 2019. Här planeras för större delen av områdets kontor med lägen utmed motorvägen och direkt koppling till tågstationen.

En sak är säker, ingen som passerar med tåg eller bil i höjd med Mölndals centrum kommer inom några år att missa var Forsåker ligger. Läget intill Mölndals Bro, en av Göteborgs­regionens största kollektivtrafiknoder, där både spårvagn, buss och tåg stannar, kunde knappast vara bättre. Eller vad sägs om 8 minuter till Göteborgs central, 4 minuter till Liseberg och en kort promenad till Mölndals Innerstad på andra sidan bron. 

Forsåker är utan tvekan Göteborgs­regionens mest intressanta projekt, menar Annelie Bjerkne Gerdin. Inte minst alla samarbeten, hur alla jobbar tillsammans i nära dialog, Mölndalas alla medarbetare, politiker och tjänstemän i Mölndals stad, byggaktörerna inom Forsåkers konsortium och en rad andra partners och intressenter. 

– Av alla de platser jag arbetat med genom åren är Forsåker den absolut finaste. Här finns karaktär, historia, äkthet, mystik och mening. Och snart kommer vi äntligen få börja blåsa liv i det gamla bruksområdet igen, avslutar Annelie.

Fakta om Forsåker

• Projektet är en del i utvecklingen av en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn. 

• Stadsdelen kommer att bestå av närmare 3 000 bostäder och upp till 5000 arbetsplatser, dessutom handel, service och kultur. Av bostäderna planeras en 25% bli hyresrätter. Byggstart 2019-2020.

• Läs mer om projektet på:

www.forsåker.se

Är du intresserad av att bo i Forsåker?
Under 2019 kommer kvartersfördelningen mellan byggaktörerna att vara på plats. Då kommer även marknadsföringen för de olika bostadsprojekten att gå i gång och därmed möjligheten att ställa sig i kö och göra intresseanmälningar.