Eleverna Simon Wretborn, Emma Rosgardt, Ella Riegnell-Behm, Linn Eriksson och Jessika Fröjmark trivs både med det genomtänkta upplägget och med den fina gemenskapen på Franklins gymnasium.

Fördubblat elevantal för Mölndals nya succégymnasium

Franklins gymnasium är Väst­sveriges första gymnasieskola med Life Science som över­gripande profil. Nu inne på sitt andra år har den unika och högkvalitativa utbildning­en inom naturvetenskap och teknik mer än fördubblat sitt elevantal.

– Under första året hade vi 60 elever från sju olika kommuner. Nu har vi 145 från åtta kommuner. Men att bli stora är inte prio. Först och främst är det kvalitet som gäller och att samtidigt behålla vår varma och familjära atmosfär, betonar rektor Maria Solérius.

På sikt kan hon tänka sig max 450 elever. Och utifrån det stora söktrycket, topp fem bland Göteborgsregionens mest sökta gymnasieskolor redan år ett, är det fullt rimligt. Framför allt med tanke på att skolans koncept har växt fram som ett samarbete mellan Mölndals stad och AstraZeneca.

Det gör att skolan kan erbjuda sina elever möjligheten att regelbundet träffa, lyssna till och samtala med forskare inom Life Science. Samarbete finns även med Göteborgs universitet och Chalmers, där skolans elever också gör sina laborationer. Men kanske viktigast av allt är skolans uttalade ambition att leverera den absolut bästa förberedelsen för högre studier. Inför uppstarten av skolan genomfördes flera undersökningar, bland annat för att ta reda på vad högskolestudenter tyckte var bra på gymnasiet och kanske framför allt, vad de tyckte hade kunnat vara bättre. 

– Under åren här får våra elever en nära anknytning till forskning och vad det innebär i praktiken, även vilka forskningsområden som är aktuella just nu. Samtidigt får de läsa på en skola som från grunden är uppbyggd på vad forskning säger är bäst för dem och deras lärande. Att det lockar ungdomar som är intresserade av naturvetenskap och teknik säger sig självt, konstaterar Maria Solerius.

Hon berättar att allt hittills gått otroligt bra, över alla förväntningar. Att starta en helt ny skola, något borde väl skava?

– Nej, faktiskt inte. Det har inte varit några problem alls, trots att vi som alla andra gymnasieskolor tvingades införa distansundervisning under våren. Även det gick jättebra, allt var redan på plats. Det visade sig att vi var förberedda, utan att vi egentligen visste om det.

Förklaringen är lika enkel som självklar. Som helt ny skola har Franklins gymnasium, med sin speciella profil, en uttalad målsättning om att jobba innovativt, vilket bland annat innebär att digitala lösningar är självklara på skolan.

– Att vi dessutom har en mycket ambitiös, engagerad och kompetent lärarkår, har utan tvekan också bidragit till att allt gått så smidigt och smärtfritt, poängterar Maria Solérius.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Fakta utbildning:

Franklins gymnasium är en viktig byggsten i Mölndals stads ambition att bidra till en förstärkning av Västsveriges utbud av utbildningar. Inför läsåret 2023–2024 planeras start av ytterligare en ny nischad gymnasieskola, även den i samverkan med näringslivet.